Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Melita
Prezime
Kolarec

Naziv kolegija
(2019./2020.) Antropološka analiza Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Antropološka analiza u ritmičkoj gimnastici Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Kineziološka analiza osnovnih kinezioloških transformacija Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Kineziološka analiza plesa Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Kineziološka analiza plesa Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Kineziološka analiza ritmičke gimnastike Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Kineziološka analiza ritmičke gimnastike Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Metodika I Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Metodika treninga u ritmičkoj gimnastici I Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Metodika u ritmičkoj gimnastici I Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Metodika u ritmičkoj gimnastici II Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Metodika u ritmičkoj gimnastici III Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Modeliranje i vrednovanje kondicijske pripreme u ritmičkoj gimnastici Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Modeliranje i vrednovanje tehničko-taktičke pripreme u ritmičkoj gimnastici Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Povijest, pravila i organizacija ritmičke gimnastike Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Primijenjena istraživanja u ritmičkoj gimnastici Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Primijenjeni i razvojni programi ritmičke gimnastike Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Programiranje transformacijskih procesa u plesu Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Programiranje transformacijskih procesa u ritmitičkoj gimnastici Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Specifičnosti rada s djecom u ritmičkoj gimnastici Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet