Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Ana
Prezime
Shek Vugrovečki

Naziv kolegija
(2023./2024.) Fiziologija domaćih životinja I. Sveučilište u Zagrebu, Veterinarski fakultet
(2023./2024.) Fiziologija domaćih životinja II. Sveučilište u Zagrebu, Veterinarski fakultet
(2023./2024.) Fiziologija ptica Sveučilište u Zagrebu, Veterinarski fakultet
(2023./2024.) Fiziologija vodozemaca i gmazova Sveučilište u Zagrebu, Veterinarski fakultet
(2023./2024.) Morfologija gmazova Sveučilište u Zagrebu, Veterinarski fakultet
(2023./2024.) Osnove znanstvenog rada Sveučilište u Zagrebu, Veterinarski fakultet
(2023./2024.) Physiology of Amphibians and Reptiles Sveučilište u Zagrebu, Veterinarski fakultet
(2023./2024.) Physiology of Birds Sveučilište u Zagrebu, Veterinarski fakultet
(2023./2024.) Physiology of Domestic Animals I. Sveučilište u Zagrebu, Veterinarski fakultet
(2023./2024.) Physiology of Domestic Animals II Sveučilište u Zagrebu, Veterinarski fakultet
(2023./2024.) Radijacijska higijena Sveučilište u Zagrebu, Veterinarski fakultet
(2023./2024.) Reptile Morphology Sveučilište u Zagrebu, Veterinarski fakultet
(2023./2024.) Structure and Function of Cell Sveučilište u Zagrebu, Veterinarski fakultet
(2023./2024.) Struktura i funkcija stanice Sveučilište u Zagrebu, Veterinarski fakultet
(2023./2024.) The Role of Veterinarians at Organic Farms Sveučilište u Zagrebu, Veterinarski fakultet
(2023./2024.) Uloga veterinara na ekološkoj farmi Sveučilište u Zagrebu, Veterinarski fakultet
(2023./2024.) Veterinarska nuklearna medicina Sveučilište u Zagrebu, Veterinarski fakultet