Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Goran
Prezime
Sabol

Naziv kolegija
(2020./2021.) Geotehnički ekološki zahvati Međimursko veleučilište u Čakovcu
(2020./2021.) Geotehnički ekološki zahvati-izvanredni Međimursko veleučilište u Čakovcu
(2020./2021.) Instrumenti zaštite okoliša Međimursko veleučilište u Čakovcu
(2020./2021.) Instrumenti zaštite okoliša-izvanredni Međimursko veleučilište u Čakovcu
(2020./2021.) Inženjerstvo u zaštiti okoliša Međimursko veleučilište u Čakovcu
(2020./2021.) Inženjerstvo u zaštiti okoliša-izvanredni Međimursko veleučilište u Čakovcu
(2020./2021.) Kemija u održivom razvoju Međimursko veleučilište u Čakovcu
(2020./2021.) Kemija u održivom razvoju Međimursko veleučilište u Čakovcu
(2020./2021.) Komunalno projektiranje - izborni Međimursko veleučilište u Čakovcu
(2020./2021.) Komunalno projektiranje - izborni izvanredni Međimursko veleučilište u Čakovcu
(2020./2021.) Odlagalište otpada Međimursko veleučilište u Čakovcu
(2020./2021.) Odlagalište otpada-izvanredni Međimursko veleučilište u Čakovcu
(2020./2021.) Održivo gospodarenje otpadom Međimursko veleučilište u Čakovcu
(2020./2021.) Održivo gospodarenje otpadom-izvanredni Međimursko veleučilište u Čakovcu
(2020./2021.) Održivost komunalija Međimursko veleučilište u Čakovcu
(2020./2021.) Održivost komunalija-izvanredni Međimursko veleučilište u Čakovcu
(2020./2021.) Opskrba vodom i odvodnja Međimursko veleučilište u Čakovcu
(2020./2021.) Opskrba vodom i odvodnja-izvanredni Međimursko veleučilište u Čakovcu
(2020./2021.) Organizacija obavljanja poslova zaštite okoliša Međimursko veleučilište u Čakovcu
(2020./2021.) Organizacija obavljanja poslova zaštite okoliša - izvanredni Međimursko veleučilište u Čakovcu
(2020./2021.) Organizacija prijevoza i sigurno rukovanje opasnim tvarima Međimursko veleučilište u Čakovcu
(2020./2021.) Organizacija prijevoza i sigurno rukovanje opasnim tvarima-izvanredni Međimursko veleučilište u Čakovcu
(2020./2021.) Procjena utjecaja na okoliš Međimursko veleučilište u Čakovcu
(2020./2021.) Procjena utjecaja na okoliš-izvanredni Međimursko veleučilište u Čakovcu
(2020./2021.) Regulacije i melioracije Međimursko veleučilište u Čakovcu
(2020./2021.) Regulacije i melioracije-izvanredni Međimursko veleučilište u Čakovcu