Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Branka
Prezime
Matković

Naziv kolegija
(2019./2020.) Antropološka analiza u košarci Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Fiziologija sporta i vježbanja Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Fiziologija sporta i vježbanja Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Fiziologija sporta i vježbanja Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Fiziologija vježbanja u ekstremnim uvjetima Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Funkcionalna i biokemijska dijagnostika Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Funkcionalna i biokemijska dijagnostika Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Granice ljudskih sposobnosti Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Kontrola treniranosti u košarci Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Mjerni instrumenti u eksperimentalnoj kineziologiji Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Objektivni pokazatelji oštećenja mišića, umora i pretreniranosti Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Primijenjena istraživanja u košarci Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Programiranje treninga u košarci Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Specifičnosti rada s djecom u košarci Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Varijabilnost bioloških svojstava povezanih s tjelesnom aktivnosti Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet