Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Marija
Prezime
Heffer

Naziv kolegija
(2023./2024.) Biologija Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Medicinski fakultet
(2023./2024.) Biologija Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Medicinski fakultet
(2023./2024.) Funkcionalna neuroanatomija Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Medicinski fakultet
(2023./2024.) Glikobiologija Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Medicinski fakultet
(2023./2024.) Humana genetika Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Medicinski fakultet
(2023./2024.) Laboratorijske tehnologije u molekularnoj genetici i biologiji Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Medicinski fakultet
(2023./2024.) Medicinska biologija Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Medicinski fakultet
(2023./2024.) Medicinska genetika Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Medicinski fakultet
(2023./2024.) Medizinische Biologie Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Medicinski fakultet
(2023./2024.) Molekularna genetika Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Medicinski fakultet
(2023./2024.) Molekularna i stanična biologija u kliničkoj praksi Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Medicinski fakultet
(2023./2024.) Neurobiologija Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Odjel za biologiju
(2023./2024.) Omics - Medizin Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Medicinski fakultet
(2023./2024.) Pokusne životinje u biomedicinskim istraživanjima Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Medicinski fakultet
(2023./2024.) Razvojna biologija Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Medicinski fakultet
(2023./2024.) Temelji neuroznanosti Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Medicinski fakultet