Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Vlatko
Prezime
Vučetić

Naziv kolegija
(2022./2023.) Antropološka analiza u bejzbolu Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2022./2023.) Antropološka analiza u kondicijskoj pripremi sportaša Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2022./2023.) Antropološka analiza u konjičkom sportu Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2022./2023.) Dijagnostički postupci u kineziološkoj edukaciji Sveučilište u Zagrebu, Učiteljski fakultet
(2022./2023.) Dijagnostika kondicijske pripremljenosti Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2022./2023.) Istraživanja karakteristika sportaša Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2022./2023.) Kineziološka analiza bejzbola Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2022./2023.) Kineziološka analiza konjičkog sporta Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2022./2023.) Kineziološka orijentacija i selekcija Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2022./2023.) Kineziološka orijentacija i selekcija Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2022./2023.) Kontrola treniranosti u bejzbolu Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2022./2023.) Kontrola treniranosti u konjičkom sportu Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2022./2023.) Metodika kondicijske pripreme II Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2022./2023.) Metodika kondicijske pripreme III Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2022./2023.) Metodika u bejzbolu I Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2022./2023.) Metodika u bejzbolu II Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2022./2023.) Metodika u bejzbolu III Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2022./2023.) Metodika u konjičkom sportu I Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2022./2023.) Metodika u konjičkom sportu II Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2022./2023.) Metodika u konjičkom sportu III Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2022./2023.) Metodologija istraživanja u kineziologiji Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2022./2023.) Metodologija kineziologijskih istraživanja Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2022./2023.) Mjerenje i vrednovanje motoričkih sposobnosti Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2022./2023.) Mjerni instrumenti u eksperimentalnoj kineziologiji Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2022./2023.) Modeliranje i vrednovanje kondicijske pripreme u rukometu Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2022./2023.) Notacijska analiza Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2022./2023.) Osnove kineziologije Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2022./2023.) Povijest, pravila i organizacija bejzbola Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2022./2023.) Povijest, pravila i organizacija konjičkog sporta Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2022./2023.) Programiranje treninga u bejzbolu Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2022./2023.) Programiranje treninga u konjičkom sportu Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2022./2023.) Razvoj kondicijskih sposobnosti Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2022./2023.) Sistematska kineziologija Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2022./2023.) Sportska dijagnostika Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2022./2023.) Stručno-trenerska praksa kondicijske pripreme sportaša II Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2022./2023.) Stručno-trenerska praksa u bejzbolu I Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2022./2023.) Stručno-trenerska praksa u bejzbolu II Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2022./2023.) Stručno-trenerska praksa u bejzbolu III Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2022./2023.) Stručno-trenerska praksa u konjičkom sportu I Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2022./2023.) Stručno-trenerska praksa u konjičkom sportu II Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2022./2023.) Stručno-trenerska praksa u konjičkom sportu III Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet