Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Marko
Prezime
Vucelja

Naziv kolegija
(2020./2021.) Behavioural Ecology Sveučilište u Zagrebu, Fakultet šumarstva i drvne tehnologije
(2020./2021.) Dinamika populacija sitnih glodavaca Sveučilište u Zagrebu, Fakultet šumarstva i drvne tehnologije
(2020./2021.) Ethology Sveučilište u Zagrebu, Fakultet šumarstva i drvne tehnologije
(2020./2021.) Integrirana zaštita šuma Sveučilište u Zagrebu, Fakultet šumarstva i drvne tehnologije
(2020./2021.) Integrirana zaštita šuma (dipl.studij Tehnike) Sveučilište u Zagrebu, Fakultet šumarstva i drvne tehnologije
(2020./2021.) Integrirana zaštita šuma u zaštićenim područjima Sveučilište u Zagrebu, Fakultet šumarstva i drvne tehnologije
(2020./2021.) Monitoring životinjskih populacija Sveučilište u Zagrebu, Fakultet šumarstva i drvne tehnologije
(2020./2021.) Osnove zaštite šuma Sveučilište u Zagrebu, Fakultet šumarstva i drvne tehnologije
(2020./2021.) Primijenjena zooekologija Sveučilište u Zagrebu, Fakultet šumarstva i drvne tehnologije
(2020./2021.) Primijenjena zoologija Sveučilište u Zagrebu, Fakultet šumarstva i drvne tehnologije
(2020./2021.) Sitni glodavci kao rezervoari zoonoza Sveučilište u Zagrebu, Fakultet šumarstva i drvne tehnologije
(2020./2021.) Zooekologija u šumskim ekosustavima Sveučilište u Zagrebu, Fakultet šumarstva i drvne tehnologije
(2020./2021.) Zoogeografija i zooekologija Sveučilište u Zagrebu, Fakultet šumarstva i drvne tehnologije
(2020./2021.) Zoologija u šumarstvu Sveučilište u Zagrebu, Fakultet šumarstva i drvne tehnologije
(2020./2021.) Zoonoze u šumskim ekosustavima (dipl. studij Urbano šumarstvo) Sveučilište u Zagrebu, Fakultet šumarstva i drvne tehnologije
(2020./2021.) Zoonoze u šumskim ekosustavima (DSUUŠLG) Sveučilište u Zagrebu, Fakultet šumarstva i drvne tehnologije