Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Ariana
Prezime
Violić

Naziv kolegija
(2020./2021.) Francuski jezik 1 Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2020./2021.) Francuski jezik 1 Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za humanističke znanosti
(2020./2021.) Francuski jezik 1 - drugi strani jezik Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2020./2021.) Francuski jezik 2 Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za humanističke znanosti
(2020./2021.) Francuski jezik 2 Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2020./2021.) Francuski jezik 2 - drugi strani jezik Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2020./2021.) Francuski jezik 3 Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za humanističke znanosti
(2020./2021.) Francuski jezik 3 - drugi strani jezik Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2020./2021.) Francuski jezik 4 - drugi strani jezik Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2020./2021.) Francuski jezik 5 Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za humanističke znanosti
(2020./2021.) Francuski jezik 5 - drugi strani jezik Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2020./2021.) Francuski jezik A1 Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2020./2021.) Francuski jezik A1 Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2020./2021.) Francuski jezik A2 Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2020./2021.) Francuski jezik A2 Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2020./2021.) Francuski jezik A3 Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2020./2021.) Francuski jezik A3 Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2020./2021.) Francuski jezik A4 Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2020./2021.) Francuski jezik A4 Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2020./2021.) Francuski jezik I/1 Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za komunikologiju
(2020./2021.) Francuski jezik I/2 Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za komunikologiju
(2020./2021.) Francuski jezik II/1 Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za komunikologiju
(2020./2021.) Francuski jezik II/2 Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za komunikologiju
(2020./2021.) Francuski jezik III/1 Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za komunikologiju
(2020./2021.) Francuski jezik III/2 Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za komunikologiju
(2020./2021.) Socijalna povijest jadranskog i mediteranskog prostora Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za humanističke znanosti