Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Stephanie
Prezime
Jug

Naziv kolegija
(2023./2024.) "Znanstveni forum ""Etička načela i vrednovanje u znanosti"" - TJEDAN ZNANOSTI 2023." Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Filozofski fakultet
(2023./2024.) FILMSKE INTERPRETACIJE KNJIŽEVNOSTI Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Filozofski fakultet
(2023./2024.) GIP-PROJEKT OSIJEK-GIEßEN Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Filozofski fakultet
(2023./2024.) INTERNATIONALE KOOPERATION: GIESSEN - OSIJEK (WS 2014) Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Filozofski fakultet
(2023./2024.) Internationale Kooperation: Gießen-Osijek (SS 2014) Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Filozofski fakultet
(2023./2024.) KAZALIŠNA RADIONICA 1 Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Filozofski fakultet
(2023./2024.) KNJIŽEVNOST BIEDERMEIERA I MLADE NJEMAČKE Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Filozofski fakultet
(2023./2024.) KNJIŽEVNOST DDR-A (WS 2014) Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Filozofski fakultet
(2023./2024.) NJEMAČKA DRAMA 20. STOLJEĆA (SEMINARI) Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Filozofski fakultet
(2023./2024.) NJEMAČKA KNJIŽEVNOST IZ SLAVONIJE Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Filozofski fakultet
(2023./2024.) NJEMAČKA KNJIŽEVNOST PROSVJETITELJSTVA (DVOPREDMETNI STUDIJ - WS 2015) Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Filozofski fakultet
(2023./2024.) NJEMAČKA LIRIKA 20. STOLJEĆA Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Filozofski fakultet
(2023./2024.) NJEMAČKI ROMANTIZAM Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Filozofski fakultet
(2023./2024.) Njemački romantizam (za Povijest umjetnosti) Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Filozofski fakultet
(2023./2024.) STURM UND DRANG - WEIMARER KLASSIK (Jednopredmetni studij) Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Filozofski fakultet
(2023./2024.) STURM UND DRANG - WEIMARER KLASSIK (SS 2015) Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Filozofski fakultet
(2023./2024.) STURM UND DRANG – WEIMARER KLASSIK (2017/18) Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Filozofski fakultet
(2023./2024.) UVOD U STUDIJ NJEMAČKE KNJIŽEVNOSTI Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Filozofski fakultet
(2023./2024.) Uvod u studij njemačke književnosti – vježbe Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Filozofski fakultet
(2023./2024.) ZABAVNA KNJIŽEVNOST NA NJEMAČKOM JEZIKU (WS 2022) Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Filozofski fakultet