Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Mirko
Prezime
Lukaš

Naziv kolegija
(2023./2024.) Didaktika - skupina A Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Filozofski fakultet
(2023./2024.) Metodika nastave - doc. dr. sc. Mirko Lukaš Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Filozofski fakultet
(2023./2024.) Metodika nastave - doc. dr. sc. Mirko Lukaš Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Filozofski fakultet
(2023./2024.) Metodika nastave - doc. dr. sc. Mirko Lukaš Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Filozofski fakultet
(2023./2024.) Metodika nastave - doc. dr. sc. Mirko Lukaš Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Filozofski fakultet
(2023./2024.) Metodika nastave - izv. prof. dr. sc. Mirko Lukaš Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Filozofski fakultet
(2023./2024.) Metodika nastave - izv. prof. dr. sc. Mirko Lukaš Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Filozofski fakultet
(2023./2024.) Opća povijest pedagogije Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Filozofski fakultet
(2023./2024.) Osnove pedagogije Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Filozofski fakultet
(2023./2024.) Pedagogija - skupina A Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Filozofski fakultet
(2023./2024.) Pedagoški menadžment (Blok 1) Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Filozofski fakultet
(2023./2024.) Pedagoški menadžment (Blok 1) Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Filozofski fakultet
(2023./2024.) Pedagoško-psihološko-didaktičko-metodička izobrazba 1 2014/2015 - C skupina Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Filozofski fakultet
(2023./2024.) Pedagoško-psihološko-didaktičko-metodička izobrazba 2 - E skupina Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Filozofski fakultet
(2023./2024.) Pedagoško-psihološko-didaktičko-metodička izobrazba 2 - F skupina Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Filozofski fakultet
(2023./2024.) Povijest hrvatske pedagogije Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Filozofski fakultet
(2023./2024.) Upravljanje razredom - razredni menadžment Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Filozofski fakultet