Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Silvija
Prezime
Ručević

Naziv kolegija
(2023./2024.) GRUPE I SOCIJALNA INTERAKCIJA Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Filozofski fakultet
(2023./2024.) ISTRAŽIVANJE I PREVENCIJA RIZIČNOG I DRUŠTVENO NEPRIHVATLJIVOG PONAŠANJA DJECE I MLADIH Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Filozofski fakultet
(2023./2024.) Istraživanje u socijalnom radu Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Pravni fakultet u Osijeku
(2023./2024.) KONSTRUKCIJA I INTERPRETACIJA TESTOVA Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Filozofski fakultet
(2023./2024.) MJERENJE U PSIHOLOGIJI Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Filozofski fakultet
(2023./2024.) Pedagoško-psihološko-didaktičko-metodička izobrazba 1 2014/2015 - D skupina Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Filozofski fakultet
(2023./2024.) Pedagoško-psihološko-didaktičko-metodička izobrazba 2 - F skupina Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Filozofski fakultet
(2023./2024.) Pozitivna disciplina u razredu (Blok 2) Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Filozofski fakultet
(2023./2024.) Pozitivna disciplina u razredu (Blok 2) Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Filozofski fakultet
(2023./2024.) Pozitivna disciplina u razredu (Blok 2) Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Filozofski fakultet
(2023./2024.) Pozitivna disciplina u razredu (Blok 2) Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Filozofski fakultet
(2023./2024.) Pozitivna disciplina u razredu (Blok 2) Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Filozofski fakultet
(2023./2024.) Pozitivna disciplina u razredu (Blok 2) Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Filozofski fakultet
(2023./2024.) PRAKTIKUM IZ EKSPERIMENTALNE PSIHOLOGIJE I Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Filozofski fakultet
(2023./2024.) PRAKTIKUM IZ EKSPERIMENTALNE PSIHOLOGIJE II Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Filozofski fakultet
(2023./2024.) PSIHOLOGIJA ODGOJA I OBRAZOVANJA Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Filozofski fakultet
(2023./2024.) Psihologija odgoja i obrazovanja - skupina C Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Filozofski fakultet
(2023./2024.) Psihologija odgoja i obrazovanja - skupina C Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Filozofski fakultet
(2023./2024.) Psihologija odgoja i obrazovanja - skupina C Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Filozofski fakultet
(2023./2024.) Psihologija odgoja i obrazovanja - skupina C Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Filozofski fakultet
(2023./2024.) Psihologija odgoja i obrazovanja - skupina C Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Filozofski fakultet
(2023./2024.) SOCIJALNA PSIHOLOGIJA Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Filozofski fakultet
(2023./2024.) TEORIJA TESTOVA Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Filozofski fakultet
(2023./2024.) UPOTREBA RAČUNALA U PSIHOLOGIJI Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Filozofski fakultet
(2023./2024.) UVOD U PSIHOLOGIJSKU STATISTIKU Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Filozofski fakultet
(2023./2024.) Vrednovanje i ocjenjivanje znanja (Blok 1) Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Filozofski fakultet
(2023./2024.) Vrednovanje i ocjenjivanje znanja (Blok 1) Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Filozofski fakultet
(2023./2024.) Vrednovanje i ocjenjivanje znanja (Blok 2) Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Filozofski fakultet
(2023./2024.) Vrednovanje i ocjenjivanje znanja (Blok 2) Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Filozofski fakultet
(2023./2024.) Vrednovanje i ocjenjivanje znanja (Blok 2) Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Filozofski fakultet
(2023./2024.) Vrednovanje i ocjenjivanje znanja (Blok 2) Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Filozofski fakultet
(2023./2024.) Vrednovanje i ocjenjivanje znanja (Blok 3) Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Filozofski fakultet
(2023./2024.) Vrednovanje i ocjenjivanje znanja (Blok 2) Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Filozofski fakultet
(2023./2024.) Vrednovanje i ocjenjivanje znanja (Blok 3) Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Filozofski fakultet
(2023./2024.) Vrednovanje i ocjenjivanje znanja (Blok 3) Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Filozofski fakultet