Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Marija
Prezime
Milić

Naziv kolegija
(2023./2024.) Kognitivna psihologija u svakodnevnom životu Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Filozofski fakultet
(2023./2024.) MENTORSKI KABINET za 1. godinu preddiplomskog studija psihologije Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Filozofski fakultet
(2023./2024.) OSJETI I PERCEPCIJA Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Filozofski fakultet
(2023./2024.) Osnove opće i razvojne psihologije - skupina A Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Filozofski fakultet
(2023./2024.) Psihologija djece i mladih s teškoćama u razvoju (Blok 3) Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Filozofski fakultet
(2023./2024.) PSIHOLOGIJA MIŠLJENJA I INTELIGENCIJE Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Filozofski fakultet
(2023./2024.) Psihologija odgoja i obrazovanja - skupina B Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Filozofski fakultet
(2023./2024.) Psihologija odgoja i obrazovanja - skupina D Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Filozofski fakultet
(2023./2024.) Psihologija odgoja i obrazovanja - skupina D Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Filozofski fakultet
(2023./2024.) Psihologija odgoja i obrazovanja 1 Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Odjel za kemiju
(2023./2024.) Psihologija odgoja i obrazovanja 1 Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Odjel za biologiju
(2023./2024.) Psihologija odgoja i obrazovanja 2 Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Odjel za biologiju
(2023./2024.) Psihologija odgoja i obrazovanja 2 Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Odjel za kemiju
(2023./2024.) Psihologija odgoja i obrazovanja I Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Odjel za fiziku
(2023./2024.) Psihologija odgoja i obrazovanja II Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Odjel za fiziku
(2023./2024.) PSIHOLOGIJA PAMĆENJA Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Filozofski fakultet
(2023./2024.) PSIHOLOGIJA UČENJA Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Filozofski fakultet
(2023./2024.) UVOD U PSIHOLOGIJSKU STATISTIKU Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Filozofski fakultet