Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Ana
Prezime
Lehocki-Samardžić

Naziv kolegija
(2023./2024.) DIJALEKTOLOGIJA Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Filozofski fakultet
(2023./2024.) FONETIKA I FONOLOGIJA MAĐARSKOG JEZIKA Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Filozofski fakultet
(2023./2024.) HRVATSKO-MAĐARSKA KONTRASTIVNA LINGVISTIKA Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Filozofski fakultet
(2023./2024.) JEDNOSTAVNA OBUKA Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Filozofski fakultet
(2023./2024.) Jezično izražavanje 1 Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Filozofski fakultet
(2023./2024.) Jezično izražavanje 2 Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Filozofski fakultet
(2023./2024.) Komunikacijske vježbe 1 Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Filozofski fakultet
(2023./2024.) Komunikacijske vježbe 2 Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Filozofski fakultet
(2023./2024.) LEKSIKOLOGIJA Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Filozofski fakultet
(2023./2024.) MORFOLOGIJA MAĐARSKOG JEZIKA 1 Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Filozofski fakultet
(2023./2024.) MORFOLOGIJA MAĐARSKOG JEZIKA 2 Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Filozofski fakultet
(2023./2024.) PRIJEVODNE VJEŽBE I. Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Filozofski fakultet
(2023./2024.) PRIJEVODNE VJEŽBE II. Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Filozofski fakultet
(2023./2024.) SINTAKSA MAĐARSKOG JEZIKA 1 Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Filozofski fakultet
(2023./2024.) SINTAKSA MAĐARSKOG JEZIKA 2 Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Filozofski fakultet
(2023./2024.) STRUČNA KOMUNIKACIJA 1 Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Filozofski fakultet
(2023./2024.) STRUČNA KOMUNIKACIJA 2 Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Filozofski fakultet
(2023./2024.) STRUČNO PREVOĐENJE Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Filozofski fakultet
(2023./2024.) Suvremeni mađarski jezik 1 Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Filozofski fakultet
(2023./2024.) Suvremeni mađarski jezik 2 Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Filozofski fakultet
(2023./2024.) UVOD U JEZIKOSLOVLJE ZA HUNGAROLOGE Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Filozofski fakultet