Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Goran
Prezime
Livazović

Naziv kolegija
(2023./2024.) Didaktika - skupina B Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Filozofski fakultet
(2023./2024.) DOMSKA PEDAGOGIJA Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Filozofski fakultet
(2023./2024.) ISTRAŽIVANJE S DJECOM Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Filozofski fakultet
(2023./2024.) Metodika nastave - izv. prof. dr. sc. Goran Livazović Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Filozofski fakultet
(2023./2024.) Metodika nastave - izv. prof. dr. sc. Goran Livazović Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Filozofski fakultet
(2023./2024.) Metodika nastave - izv. prof. dr. sc. Goran Livazović Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Filozofski fakultet
(2023./2024.) Metodika nastave - izv. prof. dr. sc. Goran Livazović Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Filozofski fakultet
(2023./2024.) Metodika nastave - izv. prof. dr. sc. Goran Livazović Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Filozofski fakultet
(2023./2024.) Metodika nastave - izv. prof. dr. sc. Goran Livazović Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Filozofski fakultet
(2023./2024.) Metodika nastave - izv. prof. dr. sc. Goran Livazović Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Filozofski fakultet
(2023./2024.) Obrazovanje na daljinu (Blok 1) Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Filozofski fakultet
(2023./2024.) Obrazovanje na daljinu (Blok 3) Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Filozofski fakultet
(2023./2024.) Obrazovanje na daljinu (Blok 3) Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Filozofski fakultet
(2023./2024.) Obrazovanje na daljinu (Blok 3) Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Filozofski fakultet
(2023./2024.) Pedagogija Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Filozofski fakultet
(2023./2024.) Pedagogija Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Filozofski fakultet
(2023./2024.) Pedagogija Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Filozofski fakultet
(2023./2024.) Pedagogija Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Filozofski fakultet
(2023./2024.) Pedagogija Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Filozofski fakultet
(2023./2024.) Pedagogija Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Filozofski fakultet
(2023./2024.) Pedagogija - skupina A Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Filozofski fakultet
(2023./2024.) Pedagogija - skupina B Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Filozofski fakultet
(2023./2024.) Pedagogija - skupina B Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Filozofski fakultet
(2023./2024.) Pedagogija - skupina B Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Filozofski fakultet
(2023./2024.) Pedagogija - skupina B Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Filozofski fakultet
(2023./2024.) Pedagogija - skupina B Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Filozofski fakultet
(2023./2024.) Pedagogija - skupina B Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Filozofski fakultet
(2023./2024.) Pedagogija - skupina B Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Filozofski fakultet
(2023./2024.) Pedagogija - skupina B Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Filozofski fakultet
(2023./2024.) Pedagogija - skupina B Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Filozofski fakultet
(2023./2024.) PEDAGOGIJA ADOLESCENCIJE Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Filozofski fakultet
(2023./2024.) PEDAGOGIJA DJECE S POSEBNIM POTREBAMA Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Filozofski fakultet
(2023./2024.) PEDAGOGIJA SLOBODNOG VREMENA Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Filozofski fakultet
(2023./2024.) Pedagoški menadžment (Blok 3) Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Filozofski fakultet
(2023./2024.) Pedagoški menadžment (Blok 3) Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Filozofski fakultet
(2023./2024.) Pedagoški menadžment (Blok 3) Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Filozofski fakultet
(2023./2024.) PEDAGOŠKO-PSIHOLOŠKO-DIDAKTIČKO-METODIČKA IZOBRAZBA Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Filozofski fakultet
(2023./2024.) Pedagoško-psihološko-didaktičko-metodička izobrazba 1- 2015/2016 - B skupina Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Filozofski fakultet
(2023./2024.) Pedagoško-psihološko-didaktičko-metodička izobrazba 2- 2014/2015 - B skupina Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Filozofski fakultet
(2023./2024.) Pedagoško-psihološko-didaktičko-metodička izobrazba 2- 2015/2016 - B skupina Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Filozofski fakultet
(2023./2024.) Statistika u pedagogijskim istraživanjima Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Filozofski fakultet
(2023./2024.) Vrednovanje i ocjenjivanje znanja (Blok 1) Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Filozofski fakultet
(2023./2024.) Vrednovanje i ocjenjivanje znanja (Blok 3) Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Filozofski fakultet