Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Višnja
Prezime
Pavičić Takač

Naziv kolegija
(2023./2024.) GLOTODIDAKTIKA Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Filozofski fakultet
(2023./2024.) ISTRAŽIVANJA U NASTAVI ENGLESKOG JEZIKA Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Filozofski fakultet
(2023./2024.) KNJIŽEVNOST U NASTAVI ENGLESKOG JEZIKA Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Filozofski fakultet
(2023./2024.) Metodika nastave stranih jezika Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Filozofski fakultet
(2023./2024.) Metodika nastave stranih jezika Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Filozofski fakultet
(2023./2024.) Metodika nastave stranih jezika Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Filozofski fakultet
(2023./2024.) Metodika nastave stranih jezika Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Filozofski fakultet
(2023./2024.) Metodika nastave stranih jezika - dr. sc. Ninočka Truck Biljan Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Filozofski fakultet
(2023./2024.) Metodika nastave stranih jezika - prof. dr. sc. Višnja Pavičić Takač Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Filozofski fakultet
(2023./2024.) Motivacijske strategije nastavnika (Blok 1) Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Filozofski fakultet
(2023./2024.) Motivacijske strategije nastavnika (Blok 2) Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Filozofski fakultet
(2023./2024.) Motivacijske strategije nastavnika (Blok 2) Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Filozofski fakultet
(2023./2024.) Motivacijske strategije nastavnika (Blok 2) Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Filozofski fakultet
(2023./2024.) Motivacijske strategije nastavnika (Blok 2) Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Filozofski fakultet
(2023./2024.) Motivacijske strategije nastavnika (Blok 2) Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Filozofski fakultet
(2023./2024.) Motivacijske strategije nastavnika (Blok 2) Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Filozofski fakultet
(2023./2024.) TESTIRANJE I VREDNOVANJE KOMUNIKACIJSKE JEZIČNE SPOSOBNOSTI Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Filozofski fakultet
(2023./2024.) USVAJANJE DRUGOG I STRANOG JEZIKA Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Filozofski fakultet