Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Tonči
Prezime
Carić

Naziv kolegija
(2021./2022.) Algoritmi i programiranje Sveučilište u Zagrebu, Fakultet prometnih znanosti
(2021./2022.) Baze podataka Sveučilište u Zagrebu, Fakultet prometnih znanosti
(2021./2022.) Istraživački seminar iz inteligentnih transportnih sustava I Sveučilište u Zagrebu, Fakultet prometnih znanosti
(2021./2022.) Istraživački seminar iz inteligentnih transportnih sustava II Sveučilište u Zagrebu, Fakultet prometnih znanosti
(2021./2022.) Istraživački seminar iz inteligentnih transportnih sustava III Sveučilište u Zagrebu, Fakultet prometnih znanosti
(2021./2022.) Istraživački seminar iz inteligentnih transportnih sustava IV Sveučilište u Zagrebu, Fakultet prometnih znanosti
(2021./2022.) Istraživački seminar iz inteligentnih transportnih sustava V Sveučilište u Zagrebu, Fakultet prometnih znanosti
(2021./2022.) Istraživački seminar iz inteligentnih transportnih sustava VI Sveučilište u Zagrebu, Fakultet prometnih znanosti
(2021./2022.) Napredne baze podataka Sveučilište u Zagrebu, Fakultet prometnih znanosti
(2021./2022.) Optimizacija prometnih procesa Sveučilište u Zagrebu, Fakultet prometnih znanosti
(2021./2022.) Primjena kombinatornih optimizacija u prometu i transportu Sveučilište u Zagrebu, Fakultet prometnih znanosti
(2021./2022.) Prometne mreže Sveučilište u Zagrebu, Fakultet prometnih znanosti
(2021./2022.) Prometni geoinformacijski sustavi Sveučilište u Zagrebu, Fakultet prometnih znanosti
(2021./2022.) Rudarenje podataka Sveučilište u Zagrebu, Fakultet prometnih znanosti