Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Branko
Prezime
Glamuzina

Naziv kolegija
(2021./2022.) Diversifikacija uzgoja riba Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za akvakulturu
(2021./2022.) Ekologija eustarija i močvara Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za akvakulturu
(2021./2022.) Ekologija klimatskih promjena Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za akvakulturu
(2021./2022.) Fish Culture Diversification Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za akvakulturu
(2021./2022.) Gastronomija 1 Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2021./2022.) Gastronomija 2 Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2021./2022.) Gastronomija 3 Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2021./2022.) Genetics in Aquaculture Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za akvakulturu
(2021./2022.) Genetika mediteranskih riba i školjkaša Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za akvakulturu
(2021./2022.) Integralni menadžment priobalja Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za akvakulturu
(2021./2022.) Kreativna gastronomija s estetikom Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2021./2022.) Marikultura - status i perspektive Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za akvakulturu
(2021./2022.) Metodologija znanstvenog rada Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za akvakulturu
(2021./2022.) Morsko ribarstvo Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za akvakulturu
(2021./2022.) Nacionalne gastronomije Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2021./2022.) Strategic Planning of Mariculture Production Diversification Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za akvakulturu
(2021./2022.) Strateško planiranje diversifikacije marikulturne proizvodnje Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za akvakulturu