Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Jasenka
Prezime
Maslek

Naziv kolegija
(2019./2020.) Historijska antropologija jadranskog i mediteranskog prostora Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za humanističke znanosti
(2019./2020.) Kulturna povijest Jadrana i Mediterana Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za humanističke znanosti
(2019./2020.) Pobune, revolucije i građanski ratovi u srednjovjekovnoj i novovjekovnoj Europi Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za humanističke znanosti
(2019./2020.) Talijanski jezik 1 Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za humanističke znanosti
(2019./2020.) Talijanski jezik 2 Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za humanističke znanosti
(2019./2020.) Talijanski jezik 3 Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za humanističke znanosti
(2019./2020.) Talijanski jezik 4 Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za humanističke znanosti
(2019./2020.) Talijanski jezik 5 Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za humanističke znanosti
(2019./2020.) Talijanski jezik A5 Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2019./2020.) Talijanski jezik A5 Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2019./2020.) Talijanski jezik A6 Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2019./2020.) Talijanski jezik A6 Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2019./2020.) Talijanski jezik I/1 Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za komunikologiju
(2019./2020.) Talijanski jezik I/2 Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za komunikologiju
(2019./2020.) Talijanski jezik II/1 Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za komunikologiju
(2019./2020.) Talijanski jezik II/2 Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za komunikologiju
(2019./2020.) Vinogradarstvo na Mediteranu Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za humanističke znanosti