Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Barbara
Prezime
Rončević Zubković

Naziv kolegija
(2023./2024.) Edukacijska psihologija 2 - Individualne razlike i razredne interakcije Sveučilište u Rijeci, Fakultet za matematiku
(2023./2024.) Edukacijska psihologija 2 - Individualne razlike i razredne interakcije Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet
(2023./2024.) Edukacijska psihologija 2 - Individualne razlike i razredne interakcije Sveučilište u Rijeci, Fakultet informatike i digitalnih tehnologija
(2023./2024.) Edukacijska psihologija 2 - Individualne razlike i razredne interakcije Sveučilište u Rijeci, Sveučilišni studiji
(2023./2024.) Edukacijska psihologija I - Psihologija učenja i poučavanja Sveučilište u Rijeci, Fakultet za matematiku
(2023./2024.) Edukacijska psihologija II - Individualne razlike i razredne interakcije Sveučilište u Rijeci, Fakultet za matematiku
(2023./2024.) Edukacijska psihologija II - Individualne razlike i razredne interakcije Sveučilište u Rijeci, Odjel za fiziku
(2023./2024.) Edukacijska psihologija II- Individualne razlike i razredne interakcije Sveučilište u Rijeci, Fakultet za matematiku
(2023./2024.) Psihologija darovitih učenika Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet
(2023./2024.) Psihologija darovitih učenika Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet
(2023./2024.) Referada Sveučilište u Rijeci, Fakultet informatike i digitalnih tehnologija
(2023./2024.) Uvod u edukacijsku psihologiju Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet
(2023./2024.) Zbornica Sveučilište u Rijeci, Fakultet informatike i digitalnih tehnologija