Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Elisa
Prezime
Velčić

Naziv kolegija
(2018./2019.) Engleski jezik I (brodogradnja) Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet
(2018./2019.) Engleski jezik I (elektrotehnika) Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet
(2018./2019.) Engleski jezik II (brodogradnja) Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet
(2018./2019.) Engleski jezik II (elektrotehnika) Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet
(2018./2019.) Engleski jezik II (računarstvo) Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet
(2018./2019.) Engleski jezik II (strojarstvo) Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet
(2018./2019.) Engleski jezik II (stručni brodogradnja) Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet
(2018./2019.) Engleski jezik II (stručni elektrotehnika) Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet
(2018./2019.) Engleski jezik II (stručni strojarstvo) Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet
(2018./2019.) Engleski jezik I (računarstvo) Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet
(2018./2019.) Engleski jezik I (strojarstvo) Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet
(2018./2019.) Engleski jezik I (stručni brodogradnja) Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet
(2018./2019.) Engleski jezik I (stručni elektrotehnika) Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet
(2018./2019.) Engleski jezik I (stručni strojarstvo) Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet
(2018./2019.) Njemački jezik II (Strojarstvo i Elektrotehnika) Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet
(2018./2019.) Njemački jezik II (stručni Strojarstvo, Brodogradnja i Elektrotehnika) Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet
(2018./2019.) Njemački jezik I (Strojarstvo i Elektrotehnika) Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet
(2018./2019.) Njemački jezik I (stručni Strojarstvo, Brodogradnja i Elektrotehnika) Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet