Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Katija
Prezime
Vojvodić

Naziv kolegija
(2019./2020.) Ekonomika trgovine Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2019./2020.) Ekonomika trgovine Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2019./2020.) International business negotiations Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2019./2020.) International business negotiations Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2019./2020.) Međunarodno pregovaranje Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2019./2020.) Međunarodno pregovaranje Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2019./2020.) Nautički turizam Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2019./2020.) Nautičko turističko tržište Sveučilište u Dubrovniku, Pomorski odjel
(2019./2020.) Poslovna logistika Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za stručne studije
(2019./2020.) Poslovna logistika u trgovini Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2019./2020.) Poslovno komuniciranje Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za stručne studije
(2019./2020.) Poslovno komuniciranje Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za stručne studije
(2019./2020.) Retail management Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2019./2020.) Retail management Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2019./2020.) Transport i osiguranje Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju