Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Sanja
Prezime
Čandrlić

Naziv kolegija
(2020./2021.) Analiza poslovnih procesa Sveučilište u Rijeci, Odjel za informatiku
(2020./2021.) Analiza poslovnih procesa Sveučilište u Rijeci, Sveučilišni studiji
(2020./2021.) Arduino ugradbeni (IoT) susavi Veleučilište u Rijeci
(2020./2021.) Diplomski rad Sveučilište u Rijeci, Odjel za informatiku
(2020./2021.) Diplomski rad Sveučilište u Rijeci, Odjel za informatiku
(2020./2021.) Dokumentiranje korisničkih zahtjeva Veleučilište u Rijeci
(2020./2021.) Informacijski sustav organizacije Sveučilište u Rijeci, Odjel za informatiku
(2020./2021.) Modeliranje procesa Sveučilište u Rijeci, Odjel za fiziku
(2020./2021.) Modeliranje procesa Sveučilište u Rijeci, Sveučilišni studiji
(2020./2021.) Modeliranje procesa Sveučilište u Rijeci, Sveučilišni studiji
(2020./2021.) Modeliranje procesa Sveučilište u Rijeci, Odjel za informatiku
(2020./2021.) Nerelacijske baze podataka Veleučilište u Rijeci
(2020./2021.) Osnove informatike 2 Sveučilište u Rijeci, Odjel za informatiku
(2020./2021.) Programsko inženjerstvo Sveučilište u Rijeci, Odjel za informatiku
(2020./2021.) Razvoj hibridnih mobilnih aplikacija Veleučilište u Rijeci
(2020./2021.) Razvoj poslovne ideje Veleučilište u Rijeci
(2020./2021.) Razvoj web aplikacija Veleučilište u Rijeci
(2020./2021.) Strateško planiranje informacijskih sustava Sveučilište u Rijeci, Odjel za informatiku
(2020./2021.) Uspostava razvojnog okruženja Veleučilište u Rijeci
(2020./2021.) Uvod u programsko inženjerstvo Sveučilište u Rijeci, Odjel za informatiku
(2020./2021.) Uvod u programsko inženjerstvo Sveučilište u Rijeci, Odjel za informatiku
(2020./2021.) Završni rad Sveučilište u Rijeci, Odjel za informatiku