Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Martina
Prezime
Holenko

Naziv kolegija
(2020./2021.) Diplomski rad Sveučilište u Rijeci, Odjel za informatiku
(2020./2021.) Diplomski rad Sveučilište u Rijeci, Odjel za informatiku
(2020./2021.) Metodička praksa iz informatike Sveučilište u Rijeci, Odjel za matematiku
(2020./2021.) Metodička praksa iz informatike Sveučilište u Rijeci, Odjel za fiziku
(2020./2021.) Metodika nastave informatike Sveučilište u Rijeci, Odjel za fiziku
(2020./2021.) Metodika nastave informatike Sveučilište u Rijeci, Odjel za matematiku
(2020./2021.) Metodika nastave informatike Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet
(2020./2021.) Metodika nastave informatike Sveučilište u Rijeci, Sveučilišni studiji
(2020./2021.) Metodika nastave informatike 1 Sveučilište u Rijeci, Odjel za informatiku
(2020./2021.) Nastavna praksa Sveučilište u Rijeci, Odjel za informatiku
(2020./2021.) Nastavna praksa (INF) Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet
(2020./2021.) Nastavna praksa iz informatike Sveučilište u Rijeci, Sveučilišni studiji
(2020./2021.) Operacijska istraživanja Sveučilište u Rijeci, Odjel za informatiku
(2020./2021.) Operacijska istraživanja Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet
(2020./2021.) Operacijska istraživanja 1 Sveučilište u Rijeci, Odjel za fiziku
(2020./2021.) Operacijska istraživanja 1 Sveučilište u Rijeci, Odjel za informatiku
(2020./2021.) Operacijska istraživanja 1 Sveučilište u Rijeci, Odjel za informatiku
(2020./2021.) Operacijska istraživanja 2 Sveučilište u Rijeci, Odjel za informatiku
(2020./2021.) Operacijska istraživanja 2 Sveučilište u Rijeci, Odjel za informatiku
(2020./2021.) Operacijska istraživanja II Sveučilište u Rijeci, Odjel za fiziku
(2020./2021.) Osnove e-obrazovanja Sveučilište u Rijeci, Odjel za informatiku
(2020./2021.) Primjena hipermedije u obrazovanju I Sveučilište u Rijeci, Odjel za fiziku
(2020./2021.) Primjena hipermedije u obrazovanju I Sveučilište u Rijeci, Odjel za matematiku
(2020./2021.) Završni rad Sveučilište u Rijeci, Odjel za informatiku