Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Martina
Prezime
Holenko

Naziv kolegija
(2019./2020.) Diplomski rad Sveučilište u Rijeci, Odjel za informatiku
(2019./2020.) Metodička praksa iz informatike Sveučilište u Rijeci, Odjel za fiziku
(2019./2020.) Metodička praksa iz informatike Sveučilište u Rijeci, Odjel za matematiku
(2019./2020.) Metodika nastave informatike Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet
(2019./2020.) Metodika nastave informatike Sveučilište u Rijeci, Odjel za matematiku
(2019./2020.) Metodika nastave informatike Sveučilište u Rijeci, Odjel za fiziku
(2019./2020.) Metodika nastave informatike 1 Sveučilište u Rijeci, Odjel za informatiku
(2019./2020.) Nastavna praksa Sveučilište u Rijeci, Odjel za informatiku
(2019./2020.) Nastavna praksa (INF) Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet
(2019./2020.) Operacijska istraživanja Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet
(2019./2020.) Operacijska istraživanja 1 Sveučilište u Rijeci, Odjel za informatiku
(2019./2020.) Operacijska istraživanja 1 Sveučilište u Rijeci, Odjel za informatiku
(2019./2020.) Operacijska istraživanja 1 Sveučilište u Rijeci, Odjel za fiziku
(2019./2020.) Operacijska istraživanja 2 Sveučilište u Rijeci, Odjel za informatiku
(2019./2020.) Operacijska istraživanja 2 Sveučilište u Rijeci, Odjel za informatiku
(2019./2020.) Operacijska istraživanja II Sveučilište u Rijeci, Odjel za fiziku
(2019./2020.) Osnove e-obrazovanja Sveučilište u Rijeci, Odjel za informatiku
(2019./2020.) Osnove e-obrazovanja Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet
(2019./2020.) Osnove e-obrazovanja Sveučilište u Rijeci, Odjel za informatiku
(2019./2020.) Primjena hipermedije u obrazovanju Sveučilište u Rijeci, Odjel za matematiku
(2019./2020.) Primjena hipermedije u obrazovanju 1 Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet
(2019./2020.) Primjena hipermedije u obrazovanju 1 Sveučilište u Rijeci, Odjel za informatiku
(2019./2020.) Primjena hipermedije u obrazovanju I Sveučilište u Rijeci, Odjel za fiziku
(2019./2020.) Primjena hipermedije u obrazovanju I Sveučilište u Rijeci, Odjel za matematiku
(2019./2020.) Završni rad Sveučilište u Rijeci, Odjel za informatiku