Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Martina
Prezime
Holenko

Naziv kolegija
(2021./2022.) Diplomski rad Sveučilište u Rijeci, Odjel za informatiku
(2021./2022.) Diplomski rad Sveučilište u Rijeci, Odjel za informatiku
(2021./2022.) Metodička praksa iz informatike Sveučilište u Rijeci, Odjel za matematiku
(2021./2022.) Metodička praksa iz informatike Sveučilište u Rijeci, Odjel za fiziku
(2021./2022.) Metodika nastave informatike Sveučilište u Rijeci, Sveučilišni studiji
(2021./2022.) Metodika nastave informatike Sveučilište u Rijeci, Odjel za matematiku
(2021./2022.) Metodika nastave informatike Sveučilište u Rijeci, Odjel za fiziku
(2021./2022.) Metodika nastave informatike Sveučilište u Rijeci, Sveučilišni studiji
(2021./2022.) Metodika nastave informatike 1 Sveučilište u Rijeci, Odjel za informatiku
(2021./2022.) Nastavna praksa Sveučilište u Rijeci, Odjel za informatiku
(2021./2022.) Nastavna praksa (INF) Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet
(2021./2022.) Nastavna praksa iz informatike Sveučilište u Rijeci, Sveučilišni studiji
(2021./2022.) Nastavna praksa iz informatike Sveučilište u Rijeci, Sveučilišni studiji
(2021./2022.) Operacijska istraživanja Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet
(2021./2022.) Operacijska istraživanja Sveučilište u Rijeci, Odjel za informatiku
(2021./2022.) Operacijska istraživanja 1 Sveučilište u Rijeci, Odjel za informatiku
(2021./2022.) Operacijska istraživanja 1 Sveučilište u Rijeci, Odjel za fiziku
(2021./2022.) Operacijska istraživanja 1 Sveučilište u Rijeci, Odjel za informatiku
(2021./2022.) Operacijska istraživanja 2 Sveučilište u Rijeci, Odjel za informatiku
(2021./2022.) Operacijska istraživanja II Sveučilište u Rijeci, Odjel za fiziku
(2021./2022.) Primjena hipermedije u obrazovanju I Sveučilište u Rijeci, Odjel za fiziku
(2021./2022.) Primjena hipermedije u obrazovanju I Sveučilište u Rijeci, Odjel za matematiku
(2021./2022.) Računalna grafika Sveučilište u Rijeci, Odjel za informatiku
(2021./2022.) Završni rad Sveučilište u Rijeci, Odjel za informatiku