Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Vedran
Prezime
Miletić

Naziv kolegija
(2020./2021.) Diplomski rad Sveučilište u Rijeci, Odjel za informatiku
(2020./2021.) Distribuirani sustavi Sveučilište u Rijeci, Odjel za informatiku
(2020./2021.) Distribuirani sustavi Sveučilište u Rijeci, Odjel za informatiku
(2020./2021.) Informatika Sveučilište u Rijeci, Odjel za biotehnologiju
(2020./2021.) Operacijski sustavi 2 Sveučilište u Rijeci, Odjel za informatiku
(2020./2021.) Paralelno programiranje na heterogenim sustavima Sveučilište u Rijeci, Odjel za informatiku
(2020./2021.) Računalne mreže Sveučilište u Rijeci, Odjel za informatiku
(2020./2021.) Računalne mreže Sveučilište u Rijeci, Odjel za fiziku
(2020./2021.) Računalne mreže Sveučilište u Rijeci, Sveučilišni studiji
(2020./2021.) Računalne mreže Sveučilište u Rijeci, Sveučilišni studiji
(2020./2021.) Računalne mreže Sveučilište u Rijeci, Sveučilišni studiji
(2020./2021.) Računalne mreže 1 Sveučilište u Rijeci, Odjel za informatiku
(2020./2021.) Računalne mreže 2 Sveučilište u Rijeci, Odjel za informatiku
(2020./2021.) Računalne mreže 2 Sveučilište u Rijeci, Sveučilišni studiji
(2020./2021.) Računalne mreže II Sveučilište u Rijeci, Odjel za fiziku
(2020./2021.) Razvoj hibridnih mobilnih aplikacija Veleučilište u Rijeci
(2020./2021.) Razvoj web aplikacija Veleučilište u Rijeci
(2020./2021.) Sigurnost informacijskih i komunikacijskih sustava Sveučilište u Rijeci, Odjel za informatiku
(2020./2021.) Upravljanje mrežnim sustavima Sveučilište u Rijeci, Odjel za informatiku
(2020./2021.) Uspostava razvojnog okruženja Veleučilište u Rijeci
(2020./2021.) Završni rad Sveučilište u Rijeci, Odjel za informatiku