Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Nikola
Prezime
Prlenda

Naziv kolegija
(2018./2019.) Antropološka analiza u jedrenju Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Antropološka analiza u jedrenju na daski Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Antropološka analiza u kajakaštvu Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Antropološka analiza u veslanju Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Antropološka analiza u veslanju Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Jedrenje na daski Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Kineziološka analiza jedrenja Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Kineziološka analiza jedrenja na daski Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Kineziološka analiza kajakaštva Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Kineziološka analiza u jedrenju Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Kineziološka analiza u jedrenju na daski Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Kineziološka analiza u veslanju Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Kineziološka analiza veslanja Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Kontrola treniranosti u jedrenju Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Metodika treninga u jedrenju I. Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Metodika treninga u jedrenju II Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Metodika treninga u jedrenju na daski I Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Metodika treninga u veslanju I Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Metodika u kajakaštvu I Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Metodika u kajakaštvu II Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Metodika u kajakaštvu III Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Metodika u veslanju I Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Metodika u veslanju II Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Metodika u veslanju III Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Modeliranje i vrednovanje kondicijske pripreme u jedrenju Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Modeliranje i vrednovanje kondicijske pripreme u jedrenju na daski Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Modeliranje i vrednovanje tehničko-taktičke pripreme u jedrenju Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Modeliranje i vrednovanje tehničko - taktičke pripreme u jedrenju na daski Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Povijest, pravila i organizacija kajakaštva Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Povijest, pravila i organizacija veslanja Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Primijenjena istraživanja u jedrenju Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Primijenjena istraživanja u jedrenju na daski Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Primijenjeni i razvojni programi jedrenja Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Primijenjeni i razvojni programi skijanja Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Programiranje transformacijskih procesa u jedrenju Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Programiranje treninga u jedrenju Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Skijanje Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Specifičnosti rada s djecom u jedrenju Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Specifičnosti rada s djecom u jedrenju na daski Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Specifičnosti rada s djecom u skijanju Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Sportovi na vodi Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Stručno-trenerska praksa u kajakaštvu I Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Stručno-trenerska praksa u kajakaštvu II Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Stručno-trenerska praksa u veslanju I Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Stručno-trenerska praksa u veslanju II Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet