Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Nikola
Prezime
Prlenda

Naziv kolegija
(2020./2021.) Antropološka analiza u jedrenju Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2020./2021.) Antropološka analiza u jedrenju Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2020./2021.) Antropološka analiza u jedrenju na daski Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2020./2021.) Antropološka analiza u jedrenju na daski Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2020./2021.) Antropološka analiza u kajakaštvu Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2020./2021.) Antropološka analiza u kajakaštvu Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2020./2021.) Antropološka analiza u veslanju Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2020./2021.) Antropološka analiza u veslanju Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2020./2021.) Jedrenje na daski Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2020./2021.) Jedrenje na daski Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2020./2021.) Jedrenje u malim klasama Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2020./2021.) Jedrenje u malim klasama Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2020./2021.) Kineziološka analiza jedrenja Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2020./2021.) Kineziološka analiza jedrenja Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2020./2021.) Kineziološka analiza jedrenja na daski Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2020./2021.) Kineziološka analiza jedrenja na daski Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2020./2021.) Kineziološka analiza kajakaštva Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2020./2021.) Kineziološka analiza kajakaštva Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2020./2021.) Kineziološka analiza u jedrenju Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2020./2021.) Kineziološka analiza u jedrenju na daski Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2020./2021.) Kineziološka analiza u kajakaštvu Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2020./2021.) Kineziološka analiza u veslanju Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2020./2021.) Kineziološka analiza veslanja Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2020./2021.) Kineziološka analiza veslanja Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2020./2021.) Kontrola treniranosti u jedrenju Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2020./2021.) Kontrola treniranosti u jedrenju Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2020./2021.) Kontrola treniranosti u jedrenju na daski Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2020./2021.) Kontrola treniranosti u jedrenju na daski Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2020./2021.) Kontrola treniranosti u kajakaštvu Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2020./2021.) Kontrola treniranosti u kajakaštvu Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2020./2021.) Kontrola treniranosti u veslanju Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2020./2021.) Kontrola treniranosti u veslanju Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2020./2021.) Metodika treninga u jedrenju I Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2020./2021.) Metodika treninga u jedrenju II Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2020./2021.) Metodika treninga u jedrenju na daski I Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2020./2021.) Metodika treninga u jedrenju na daski II Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2020./2021.) Metodika treninga u kajakaštvu I Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2020./2021.) Metodika treninga u kajakaštvu II Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2020./2021.) Metodika treninga u veslanju I Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2020./2021.) Metodika treninga u veslanju II Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2020./2021.) Metodika u jedrenju I Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2020./2021.) Metodika u jedrenju II Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2020./2021.) Metodika u jedrenju III Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2020./2021.) Metodika u jedrenju na daski I Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2020./2021.) Metodika u jedrenju na daski II Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2020./2021.) Metodika u jedrenju na daski III Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2020./2021.) Metodika u kajakaštvu I Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2020./2021.) Metodika u kajakaštvu II Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2020./2021.) Metodika u kajakaštvu III Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2020./2021.) Metodika u veslanju I Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2020./2021.) Metodika u veslanju II Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2020./2021.) Metodika u veslanju III Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2020./2021.) Modeliranje i vrednovanje kondicijske pripreme u jedrenju Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2020./2021.) Modeliranje i vrednovanje kondicijske pripreme u jedrenju na daski Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2020./2021.) Modeliranje i vrednovanje kondicijske pripreme u kajakaštvu Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2020./2021.) Modeliranje i vrednovanje kondicijske pripreme u veslanju Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2020./2021.) Modeliranje i vrednovanje tehničko-taktičke pripreme u jedrenju Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2020./2021.) Modeliranje i vrednovanje tehničko - taktičke pripreme u jedrenju na daski Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2020./2021.) Modeliranje i vrednovanje tehničko - taktičke pripreme u kajakaštvu Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2020./2021.) Modeliranje i vrednovanje tehničko-taktičke pripreme u veslanju Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2020./2021.) Povijest, pravila i organizacija jedrenja Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2020./2021.) Povijest, pravila i organizacija jedrenja na daski Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2020./2021.) Povijest, pravila i organizacija kajakaštva Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2020./2021.) Povijest, pravila i organizacija veslanja Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2020./2021.) Primijenjena istraživanja u jedrenju Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2020./2021.) Primijenjena istraživanja u jedrenju na daski Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2020./2021.) Primijenjena istraživanja u kajakaštvu Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2020./2021.) Primijenjena istraživanja u veslanju Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2020./2021.) Primijenjeni i razvojni programi jedrenja Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2020./2021.) Primijenjeni i razvojni programi jedrenja na daski Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2020./2021.) Primijenjeni i razvojni programi kajakaštva Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2020./2021.) Primijenjeni i razvojni programi skijanja Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2020./2021.) Primijenjeni i razvojni programi veslanja Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2020./2021.) Programiranje transformacijskih procesa u jedrenju Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2020./2021.) Programiranje transformacijskih procesa u jedrenju na daski Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2020./2021.) Programiranje transformacijskih procesa u kajakaštvu Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2020./2021.) Programiranje transformacijskih procesa u veslanju Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2020./2021.) Programiranje treninga u jedrenju Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2020./2021.) Programiranje treninga u jedrenju Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2020./2021.) Programiranje treninga u jedrenju na daski Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2020./2021.) Programiranje treninga u jedrenju na daski Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2020./2021.) Programiranje treninga u kajakaštvu Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2020./2021.) Programiranje treninga u kajakaštvu Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2020./2021.) Programiranje treninga u veslanju Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2020./2021.) Programiranje treninga u veslanju Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2020./2021.) Skijanje Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2020./2021.) Specifičnosti rada s djecom u jedrenju Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2020./2021.) Specifičnosti rada s djecom u jedrenju na daski Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2020./2021.) Specifičnosti rada s djecom u kajakaštvu Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2020./2021.) Specifičnosti rada s djecom u skijanju Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2020./2021.) Specifičnosti rada s djecom u veslanju Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2020./2021.) Sportovi na vodi Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2020./2021.) Stručno-trenerska praksa u jedrenju I Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2020./2021.) Stručno-trenerska praksa u jedrenju I Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2020./2021.) Stručno-trenerska praksa u jedrenju II Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2020./2021.) Stručno-trenerska praksa u jedrenju II Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2020./2021.) Stručno-trenerska praksa u jedrenju III Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2020./2021.) Stručno-trenerska praksa u jedrenju III Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2020./2021.) Stručno-trenerska praksa u jedrenju IV Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2020./2021.) Stručno-trenerska praksa u jedrenju na daski I Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2020./2021.) Stručno-trenerska praksa u jedrenju na daski I Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2020./2021.) Stručno - trenerska praksa u jedrenju na daski II Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2020./2021.) Stručno-trenerska praksa u jedrenju na daski II Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2020./2021.) Stručno-trenerska praksa u jedrenju na daski III Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2020./2021.) Stručno-trenerska praksa u jedrenju na daski III Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2020./2021.) Stručno-trenerska praksa u jedrenju na daski IV Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2020./2021.) Stručno-trenerska praksa u kajakaštvu I Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2020./2021.) Stručno-trenerska praksa u kajakaštvu I Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2020./2021.) Stručno-trenerska praksa u kajakaštvu II Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2020./2021.) Stručno-trenerska praksa u kajakaštvu II Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2020./2021.) Stručno-trenerska praksa u kajakaštvu III Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2020./2021.) Stručno-trenerska praksa u kajakaštvu III Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2020./2021.) Stručno-trenerska praksa u kajakaštvu IV Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2020./2021.) Stručno-trenerska praksa u veslanju I Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2020./2021.) Stručno-trenerska praksa u veslanju I Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2020./2021.) Stručno-trenerska praksa u veslanju II Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2020./2021.) Stručno-trenerska praksa u veslanju II Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2020./2021.) Stručno-trenerska praksa u veslanju III Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2020./2021.) Stručno-trenerska praksa u veslanju III Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2020./2021.) Stručno-trenerska praksa u veslanju IV Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet