Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Goran
Prezime
Oreb

Naziv kolegija
(2018./2019.) Antropološka analiza u jedrenju Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Antropološka analiza u jedrenju na daski Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Antropološka analiza u kajakaštvu Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Antropološka analiza u plesu Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Antropološka analiza u plesu Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Antropološka analiza u veslanju Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Dance Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Jedrenje na daski Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Jedrenje u malim klasama Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Jedrenje u malim klasama Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Jedrenje u malim klasama Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Jedrenje u malim klasama Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Kineziološka analiza jedrenja Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Kineziološka analiza jedrenja na daski Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Kineziološka analiza kajakaštva Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Kineziološka analiza plesa Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Kineziološka analiza plesa Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Kineziološka analiza u jedrenju Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Kineziološka analiza u jedrenju na daski Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Kineziološka analiza u kajakaštvu Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Kineziološka analiza u plesu Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Kineziološka analiza u veslanju Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Kineziološka analiza veslanja Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Kontrola treniranosti u jedrenju Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Kontrola treniranosti u jedrenju na daski Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Kontrola treniranosti u kajakaštvu Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Kontrola treniranosti u plesu Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Kontrola treniranosti u plesu Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Kontrola treniranosti u veslanju Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Metodika treninga u jedrenju I. Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Metodika treninga u jedrenju II Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Metodika treninga u jedrenju na daski I Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Metodika treninga u jedrenju na daski II Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Metodika treninga u kajakaštvu I Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Metodika treninga u kajakaštvu II Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Metodika treninga u plesu I Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Metodika treninga u plesu II Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Metodika treninga u veslanju I Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Metodika treninga u veslanju II Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Metodika u plesu I. Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Metodika u plesu II. Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Metodika u plesu III. Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Modeliranje i vrednovanje kondicijske pripreme u jedrenju Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Modeliranje i vrednovanje kondicijske pripreme u jedrenju na daski Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Modeliranje i vrednovanje kondicijske pripreme u kajakaštvu Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Modeliranje i vrednovanje kondicijske pripreme u plesu Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Modeliranje i vrednovanje kondicijske pripreme u veslanju Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Modeliranje i vrednovanje scenske pripreme u plesu Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Modeliranje i vrednovanje tehničko-taktičke pripreme u jedrenju Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Modeliranje i vrednovanje tehničko - taktičke pripreme u jedrenju na daski Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Modeliranje i vrednovanje tehničko - taktičke pripreme u kajakaštvu Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Modeliranje i vrednovanje tehničko-taktičke pripreme u veslanju Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Ples Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Ples Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Ples Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Ples Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Povijest, pravila i organizacija plesa Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Primijenjena istraživanja u jedrenju Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Primijenjena istraživanja u jedrenju na daski Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Primijenjena istraživanja u kajakaštvu Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Primijenjena istraživanja u plesu Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Primijenjena istraživanja u veslanju Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Primijenjeni i razvojni programi jedrenja Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Primijenjeni i razvojni programi kajakaštva Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Primijenjeni i razvojni programi plesa Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Primijenjeni i razvojni programi veslanja Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Programiranje transformacijskih procesa u jedrenju Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Programiranje transformacijskih procesa u kajakaštvu Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Programiranje transformacijskih procesa u plesu Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Programiranje transformacijskih procesa u veslanju Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Programiranje treninga u jedrenju Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Programiranje treninga u jedrenju na daski Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Programiranje treninga u kajakaštvu Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Programiranje treninga u plesu Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Programiranje treninga u plesu Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Programiranje treninga u veslanju Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Skijanje Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Skijanje Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Specifičnosti rada s djecom u jedrenju Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Specifičnosti rada s djecom u jedrenju na daski Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Specifičnosti rada s djecom u kajakaštvu Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Specifičnosti rada s djecom u plesu Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Specifičnosti rada s djecom u veslanju Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Sportovi na vodi Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Stručno-trenerska praksa u jedrenju I. Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Stručno-trenerska praksa u jedrenju II. Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Stručno-trenerska praksa u jedrenju III. Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Stručno-trenerska praksa u jedrenju IV. Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Stručno-trenerska praksa u jedrenju na daski I. Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Stručno - trenerska praksa u jedrenju na daski II. Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Stručno-trenerska praksa u kajakaštvu I. Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Stručno-trenerska praksa u kajakaštvu II. Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Stručno-trenerska praksa u kajakaštvu III. Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Stručno-trenerska praksa u kajakaštvu IV. Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Stručno-trenerska praksa u plesu I. Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Stručno-trenerska praksa u plesu I. Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Stručno-trenerska praksa u plesu II. Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Stručno-trenerska praksa u plesu II. Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Stručno-trenerska praksa u plesu III. Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Stručno-trenerska praksa u plesu IV. Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Stručno-trenerska praksa u veslanju I. Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Stručno-trenerska praksa u veslanju II. Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Stručno-trenerska praksa u veslanju III. Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Stručno-trenerska praksa u veslanju IV. Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Water sports Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet