Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Hrvoje
Prezime
Sertić

Naziv kolegija
(2019./2020.) Antropološka analiza u boksu Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Antropološka analiza u judu Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Antropološka analiza u judu Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Antropološka analiza u karateu Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Antropološka analiza u kickboxingu Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Antropološka analiza u streljaštvu Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Antropološka analiza u streljaštvu Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Borilački sportovi Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Borilački sportovi Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Borilački sportovi Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Istraživanje transformacijskih procesa u sportu Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Judo Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Judo Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Judo Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) K-1 Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Karate Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Kineziološka analiza boksa Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Kineziološka analiza juda Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Kineziološka analiza juda Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Kineziološka analiza karatea Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Kineziološka analiza karatea Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Kineziološka analiza kickboxinga Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Kineziološka analiza streljaštva Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Kineziološka analiza streljaštva Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Kineziološka analiza streljaštva Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Kineziološka analiza u judu Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Kontrola treniranosti u boksu Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Kontrola treniranosti u judu Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Kontrola treniranosti u judu Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Kontrola treniranosti u karateu Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Kontrola treniranosti u kickboxingu Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Kontrola treniranosti u streljaštvu Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Kontrola treniranosti u streljaštvu Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Metodika treninga u judu I Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Metodika treninga u judu II Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Metodika u boksu I Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Metodika u boksu II Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Metodika u boksu III Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Metodika u judu I Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Metodika u judu II Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Metodika u judu III Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Metodika u karateu I Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Metodika u karateu II Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Metodika u karateu III Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Metodika u kickboxingu I Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Metodika u kickboxingu II Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Metodika u kickboxingu III Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Metodika u streljaštvu I Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Metodika u streljaštvu I Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Metodika u streljaštvu II Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Metodika u streljaštvu II Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Metodika u streljaštvu III Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Metodika u streljaštvu III Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Modeliranje i vrednovanje kondicijske pripreme u judu Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Modeliranje i vrednovanje kondicijske pripreme u karateu Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Modeliranje i vrednovanje kondicijske pripreme u streljaštvu Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Modeliranje i vrednovanje tehničko-taktičke pripreme u judu Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Modeliranje i vrednovanje tehničko-taktičke pripreme u karateu Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Modeliranje i vrednovanje tehničko-taktičke pripreme u streljaštvu Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Povijest, pravila i organizacija boksa Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Povijest, pravila i organizacija juda Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Povijest, pravila i organizacija karatea Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Povijest, pravila i organizacija kickboxinga Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Povijest, pravila i organizacija streljaštva Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Povijest, pravila i organizacija streljaštva Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Primijenjena istraživanja u judu Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Primijenjena istraživanja u karateu Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Primijenjena istraživanja u streljaštvu Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Primijenjeni i razvojni programi juda Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Primijenjeni i razvojni programi karatea Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Primijenjeni i razvojni programi streljaštva Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Primjena sadržaja borilačkih sportova u kondicijskoj pripremi sportaša Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Primjena sadržaja borilačkih sportova u kondicijskoj pripremi sportaša Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Programiranje transformacijskih procesa u judu Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Programiranje transformacijskih procesa u karateu Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Programiranje transformacijskih procesa u streljaštvu Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Programiranje treninga u boksu Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Programiranje treninga u judu Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Programiranje treninga u judu Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Programiranje treninga u karateu Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Programiranje treninga u kickboxingu Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Programiranje treninga u streljaštvu Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Programiranje treninga u streljaštvu Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Samoobrana Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Samoobrana Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Samoobrana Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Samoobrana Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Skijanje Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Specifična kondicijska priprema u borilačkim sportovima Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Specifična kondicijska priprema u borilačkim sportovima Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Specifičnosti rada s djecom u judu Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Specifičnosti rada s djecom u karateu Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Specifičnosti rada s djecom u streljaštvu Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Streljaštvo Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Streljaštvo Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Streljaštvo Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Streljaštvo Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Stručno-trenerska praksa u boksu I Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Stručno-trenerska praksa u boksu II Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Stručno-trenerska praksa u boksu III Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Stručno-trenerska praksa u judu I Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Stručno-trenerska praksa u judu I Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Stručno-trenerska praksa u judu II Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Stručno-trenerska praksa u judu II Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Stručno-trenerska praksa u judu III Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Stručno-trenerska praksa u judu III Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Stručno-trenerska praksa u judu IV Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Stručno-trenerska praksa u karateu I Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Stručno-trenerska praksa u karateu I Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Stručno-trenerska praksa u karateu II Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Stručno-trenerska praksa u karateu II Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Stručno-trenerska praksa u karateu III Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Stručno-trenerska praksa u karateu III Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Stručno-trenerska praksa u karateu IV Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Stručno-trenerska praksa u kickboxingu I Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Stručno-trenerska praksa u kickboxingu II Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Stručno-trenerska praksa u kickboxingu III Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Stručno-trenerska praksa u streljaštvu I Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Stručno-trenerska praksa u streljaštvu I Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Stručno-trenerska praksa u streljaštvu II Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Stručno-trenerska praksa u streljaštvu II Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Stručno-trenerska praksa u streljaštvu III Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Stručno-trenerska praksa u streljaštvu III Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Stručno-trenerska praksa u streljaštvu IV Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet