Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Hrvoje
Prezime
Sertić

Naziv kolegija
(2018./2019.) Antropološka analiza u judu Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Antropološka analiza u judu Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Antropološka analiza u streljaštvu Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Antropološka analiza u streljaštvu Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Borilački sportovi Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Borilački sportovi Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Borilački sportovi Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Istraživanje transformacijskih procesa u sportu Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Judo Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Judo Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Judo Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Judo Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) K-1 Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Karate Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Kineziološka analiza juda Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Kineziološka analiza juda Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Kineziološka analiza karatea Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Kineziološka analiza streljaštva Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Kineziološka analiza streljaštva Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Kineziološka analiza streljaštva Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Kineziološka analiza u judu Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Kontrola treniranosti u judu Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Kontrola treniranosti u judu Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Kontrola treniranosti u streljaštvu Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Kontrola treniranosti u streljaštvu Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Metodika treninga u judu I. Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Metodika treninga u judu II Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Metodika u judu I. Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Metodika u judu II. Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Metodika u judu III. Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Metodika u streljaštvu I. Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Metodika u streljaštvu I. Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Metodika u streljaštvu II. Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Metodika u streljaštvu II. Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Metodika u streljaštvu III. Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Metodika u streljaštvu III. Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Modeliranje i vrednovanje kondicijske pripreme u judu Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Modeliranje i vrednovanje kondicijske pripreme u karateu Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Modeliranje i vrednovanje kondicijske pripreme u streljaštvu Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Modeliranje i vrednovanje tehničko-taktičke pripreme u judu Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Modeliranje i vrednovanje tehničko-taktičke pripreme u karateu Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Modeliranje i vrednovanje tehničko-taktičke pripreme u streljaštvu Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Povijest, pravila i organizacija juda Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Povijest, pravila i organizacija streljaštva Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Povijest, pravila i organizacija streljaštva Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Primijenjena istraživanja u judu Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Primijenjena istraživanja u karateu Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Primijenjena istraživanja u streljaštvu Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Primijenjeni i razvojni programi juda Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Primijenjeni i razvojni programi karatea Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Primijenjeni i razvojni programi streljaštva Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Primjena sadržaja borilačkih sportova u kondicijskoj pripremi sportaša Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Primjena sadržaja borilačkih sportova u kondicijskoj pripremi sportaša Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Programiranje transformacijskih procesa u judu Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Programiranje transformacijskih procesa u karateu Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Programiranje transformacijskih procesa u streljaštvu Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Programiranje treninga u judu Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Programiranje treninga u judu Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Programiranje treninga u streljaštvu Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Programiranje treninga u streljaštvu Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Samoobrana Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Samoobrana Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Samoobrana Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Samoobrana Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Skijanje Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Specifična kondicijska priprema u borilačkim sportovima Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Specifična kondicijska priprema u borilačkim sportovima Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Specifičnosti rada s djecom u judu Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Specifičnosti rada s djecom u karateu Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Specifičnosti rada s djecom u streljaštvu Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Streljaštvo Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Streljaštvo Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Streljaštvo Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Streljaštvo Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Stručno-trenerska praksa u judu I. Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Stručno-trenerska praksa u judu I. Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Stručno-trenerska praksa u judu II. Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Stručno-trenerska praksa u judu II. Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Stručno-trenerska praksa u judu III Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Stručno-trenerska praksa u judu III. Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Stručno-trenerska praksa u judu IV. Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Stručno-trenerska praksa u karateu I. Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Stručno-trenerska praksa u karateu II. Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Stručno-trenerska praksa u karateu III. Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Stručno-trenerska praksa u karateu IV. Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Stručno-trenerska praksa u streljaštvu I. Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Stručno-trenerska praksa u streljaštvu I. Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Stručno-trenerska praksa u streljaštvu II. Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Stručno-trenerska praksa u streljaštvu II. Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Stručno-trenerska praksa u streljaštvu III Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Stručno-trenerska praksa u streljaštvu III. Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Stručno-trenerska praksa u streljaštvu IV. Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet