Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Ivona
Prezime
Vrdoljak-Raguž

Naziv kolegija
(2020./2021.) Basics of management Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2020./2021.) Basics of management Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2020./2021.) Korporativno upravljanje Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2020./2021.) Menadžment Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2020./2021.) Menadžment ljudskih potencijala Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za komunikologiju
(2020./2021.) Menadžment ljudskih potencijala Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2020./2021.) Menadžment ljudskih potencijala Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2020./2021.) Menadžment ljudskih potencijala Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2020./2021.) Menadžment u pomorstvu Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za elektrotehniku i računarstvo
(2020./2021.) Organizacijsko ponašanje Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2020./2021.) Osnove menadžmenta Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2020./2021.) Osnove menadžmenta Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2020./2021.) Osnove menadžmenta Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2020./2021.) Poslovno vođenje Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2020./2021.) Poslovno vođenje Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2020./2021.) Strategic management Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2020./2021.) Strategic management Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2020./2021.) Strategijski menadžment Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2020./2021.) Strategijski menadžment Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju