Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Ivona
Prezime
Vrdoljak-Raguž

Naziv kolegija
(2018./2019.) Basics of management Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2018./2019.) Basics of management Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2018./2019.) Korporativno upravljanje Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2018./2019.) Korporativno upravljanje Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2018./2019.) Menadžment Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2018./2019.) Menadžment ljudskih potencijala Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za stručne studije
(2018./2019.) Menadžment ljudskih potencijala Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2018./2019.) Menadžment ljudskih potencijala Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za komunikologiju
(2018./2019.) Menadžment ljudskih potencijala Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2018./2019.) Menadžment u pomorstvu Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za elektrotehniku i računarstvo
(2018./2019.) Osnove menadžmenta Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2018./2019.) Osnove menadžmenta Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za stručne studije
(2018./2019.) Osnove menadžmenta Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2018./2019.) Osnove menadžmenta Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2018./2019.) Poslovno vođenje Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2018./2019.) Poslovno vođenje Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2018./2019.) Strategic management Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2018./2019.) Strategic management Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2018./2019.) Strategic management in hotel industry Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2018./2019.) Strategic management in hotel industry Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2018./2019.) Strategijski menadžment Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2018./2019.) Strategijski menadžment Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2018./2019.) Strategijski menadžment Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2018./2019.) Upravljanje ljudskim resursima Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju