Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Ivona
Prezime
Vrdoljak-Raguž

Naziv kolegija
(2021./2022.) Basics of management Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2021./2022.) Korporativno upravljanje Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2021./2022.) Korporativno upravljanje Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2021./2022.) Korporativno upravljanje Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2021./2022.) Menadžment ljudskih potencijala Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2021./2022.) Menadžment ljudskih potencijala Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za komunikologiju
(2021./2022.) Menadžment ljudskih potencijala Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2021./2022.) Menadžment u pomorstvu Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za elektrotehniku i računarstvo
(2021./2022.) Organizacijsko ponašanje Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za stručne studije
(2021./2022.) Osnove menadžmenta Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2021./2022.) Osnove menadžmenta Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2021./2022.) Osnove menadžmenta Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2021./2022.) Poslovno vođenje Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za komunikologiju
(2021./2022.) Poslovno vođenje Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2021./2022.) Poslovno vođenje Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za komunikologiju
(2021./2022.) Strategic management Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2021./2022.) Strategijski menadžment Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2021./2022.) Strategijski menadžment Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2021./2022.) Upravljanje ljudskim resursima Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2021./2022.) Upravljanje ljudskim resursima Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju