Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Sadko
Prezime
Mandžuka

Naziv kolegija
(2021./2022.) Automatsko upravljanje u prometu i transportu Sveučilište u Zagrebu, Fakultet prometnih znanosti
(2021./2022.) Cestovna telematika Sveučilište u Zagrebu, Fakultet prometnih znanosti
(2021./2022.) Ekspertni sustavi u prometu Sveučilište u Zagrebu, Fakultet prometnih znanosti
(2021./2022.) Elektrotehnika Sveučilište u Zagrebu, Fakultet prometnih znanosti
(2021./2022.) Inteligentni transportni sustavi I Sveučilište u Zagrebu, Fakultet prometnih znanosti
(2021./2022.) Inteligentni transportni sustavi II Sveučilište u Zagrebu, Fakultet prometnih znanosti
(2021./2022.) Istraživački seminar iz inteligentnih transportnih sustava I Sveučilište u Zagrebu, Fakultet prometnih znanosti
(2021./2022.) Istraživački seminar iz inteligentnih transportnih sustava II Sveučilište u Zagrebu, Fakultet prometnih znanosti
(2021./2022.) Istraživački seminar iz inteligentnih transportnih sustava III Sveučilište u Zagrebu, Fakultet prometnih znanosti
(2021./2022.) Istraživački seminar iz inteligentnih transportnih sustava IV Sveučilište u Zagrebu, Fakultet prometnih znanosti
(2021./2022.) Istraživački seminar iz inteligentnih transportnih sustava V Sveučilište u Zagrebu, Fakultet prometnih znanosti
(2021./2022.) Istraživački seminar iz inteligentnih transportnih sustava VI Sveučilište u Zagrebu, Fakultet prometnih znanosti
(2021./2022.) Operacijska istraživanja Sveučilište u Zagrebu, Fakultet prometnih znanosti
(2021./2022.) Prometno modeliranje Sveučilište u Zagrebu, Fakultet prometnih znanosti
(2021./2022.) Veliki setovi podataka u prometu Sveučilište u Zagrebu, Fakultet prometnih znanosti