Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Adriana
Prezime
Lipovac

Naziv kolegija
(2018./2019.) Architecture of All-IP New Generation Networks Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za elektrotehniku i računarstvo
(2018./2019.) Architecture of All-IP New Generation Networks Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za elektrotehniku i računarstvo
(2018./2019.) Architecture of All-IP New Generation Networks Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za elektrotehniku i računarstvo
(2018./2019.) Arhitektura mreža nove generacije Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za elektrotehniku i računarstvo
(2018./2019.) Arhitektura mreža nove generacije Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za elektrotehniku i računarstvo
(2018./2019.) Basics of Communications Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za elektrotehniku i računarstvo
(2018./2019.) Basics of Communications Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za elektrotehniku i računarstvo
(2018./2019.) Električna mjerenja i instrumentacija Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za elektrotehniku i računarstvo
(2018./2019.) Električna mjerenja i instrumentacija Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za elektrotehniku i računarstvo
(2018./2019.) Mobile Communication Networks in ships Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za elektrotehniku i računarstvo
(2018./2019.) Mobile Communication Networks in ships Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za elektrotehniku i računarstvo
(2018./2019.) Mobile Communication Networks in ships Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za elektrotehniku i računarstvo
(2018./2019.) Mobile maritime communications networks Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za elektrotehniku i računarstvo
(2018./2019.) Mobile maritime communications networks Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za elektrotehniku i računarstvo
(2018./2019.) Mobile maritime communications networks Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za elektrotehniku i računarstvo
(2018./2019.) Mobilne brodske komunikacijske mreže Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za elektrotehniku i računarstvo
(2018./2019.) Osnove komunikacija Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za elektrotehniku i računarstvo
(2018./2019.) Osnove komunikacija Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za elektrotehniku i računarstvo
(2018./2019.) Radijske mobilne mreže nove generacije Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za elektrotehniku i računarstvo
(2018./2019.) Radijske mobilne mreže nove generacije Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za elektrotehniku i računarstvo
(2018./2019.) Statistics Theory of Telecommunications Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za elektrotehniku i računarstvo
(2018./2019.) Statistics Theory of Telecommunications Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za elektrotehniku i računarstvo
(2018./2019.) Statistics Theory of Telecommunications Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za elektrotehniku i računarstvo
(2018./2019.) Statistička teorija telekomunikacija Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za elektrotehniku i računarstvo