Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Dora
Prezime
Dodig Hundrić

Naziv kolegija
(2019./2020.) Fenomenologija poremećaja u ponašanju Sveučilište u Zagrebu, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
(2019./2020.) Fenomenologija poremećaja u ponašanju Sveučilište u Zagrebu, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
(2019./2020.) Fenomenologija poremećaja u ponašanju Sveučilište u Zagrebu, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
(2019./2020.) Fenomenologija poremećaja u ponašanju Sveučilište u Zagrebu, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
(2019./2020.) Kriminologija delinkvencije mladih Sveučilište u Zagrebu, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
(2019./2020.) Odabrane teme u socijalnoj pedagogiji I: Kockanje i druge bihevioralne ovisnosti Sveučilište u Zagrebu, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
(2019./2020.) Osnove socijalne pedagogije Sveučilište u Zagrebu, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
(2019./2020.) Pravni aspekti socijalnopedagoških intervencija Sveučilište u Zagrebu, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
(2019./2020.) Teorija i metodika probacije Sveučilište u Zagrebu, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
(2019./2020.) Uvod u socijalnu pedagogiju Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet
(2019./2020.) Volonterski rad I Sveučilište u Zagrebu, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
(2019./2020.) Volonterski rad II Sveučilište u Zagrebu, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
(2019./2020.) Volonterski rad III Sveučilište u Zagrebu, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
(2019./2020.) Volonterski rad IV Sveučilište u Zagrebu, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet