Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Jozsef
Prezime
Petrik

Naziv kolegija
(2020./2021.) Integrirani kolegij laboratorijske dijagnostike (63706) MB2-38 Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijski fakultet
(2020./2021.) Integrirani kolegij laboratorijske dijagnostike - prosudba nalaza (148653) MB2-38 Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijski fakultet
(2020./2021.) Klinička biokemija organa i organskih sustava 1 Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijski fakultet
(2020./2021.) Klinička biokemija organa i organskih sustava 1 (47228,126132) MB2-30 Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijski fakultet
(2020./2021.) Klinička biokemija organa i organskih sustava 2 Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijski fakultet
(2020./2021.) Klinička biokemija organa i organskih sustava 2 (47232,134247) MB2-30 Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijski fakultet
(2020./2021.) Klinička biokemija s hematologijom (125706) Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijski fakultet
(2020./2021.) Klinička biokemija s hematologijom (50574) F1-24 Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijski fakultet
(2020./2021.) Opća klinička biokemija (119025) MB2-24 Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijski fakultet
(2020./2021.) Opća klinička biokemija 1 (38716) MB2-24 Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijski fakultet
(2020./2021.) Opća klinička biokemija 2 (38717) MB2-24 Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijski fakultet
(2020./2021.) Slobodni radikali i antioksidansi u zdravlju i bolesti (162653) F | (162719) MB Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijski fakultet
(2020./2021.) Stručna praksa 1 (32196,126141) MB2-12 Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijski fakultet
(2020./2021.) Stručna praksa 2 (32179,139135) F1-12 Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijski fakultet
(2020./2021.) Stručna praksa 2 (32190,139141) MB2-12 Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijski fakultet
(2020./2021.) Uvod u studij medicinske biokemije (61150,86248) MB2-01 Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijski fakultet
(2020./2021.) Uzgoj stanica i staničnih linija (139151,38725) MB2-56 Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijski fakultet