Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Zoran
Prezime
Glavaš

Naziv kolegija
(2019./2020.) Analiza grešaka na odljevcima Sveučilište u Zagrebu, Metalurški fakultet
(2019./2020.) Analiza grešaka na odljevcima Sveučilište u Zagrebu, Metalurški fakultet
(2019./2020.) Lijevanje željeznih metala Sveučilište u Zagrebu, Metalurški fakultet
(2019./2020.) Metalurgija čelika Sveučilište u Zagrebu, Metalurški fakultet
(2019./2020.) Metalurgija čelika Sveučilište u Zagrebu, Metalurški fakultet
(2019./2020.) Metalurgija čelika Sveučilište u Zagrebu, Metalurški fakultet
(2019./2020.) Metalurgija željeza Sveučilište u Zagrebu, Metalurški fakultet
(2019./2020.) Metalurgija željeza Sveučilište u Zagrebu, Metalurški fakultet
(2019./2020.) Onečišćenje i zaštita voda Sveučilište u Zagrebu, Metalurški fakultet
(2019./2020.) Osnove lijevanja metala Sveučilište u Zagrebu, Metalurški fakultet
(2019./2020.) Osnove lijevanja metala Sveučilište u Zagrebu, Metalurški fakultet
(2019./2020.) Proizvodnja željeza i čelika Sveučilište u Zagrebu, Metalurški fakultet
(2019./2020.) Projektiranje sustava ulijevanja i napajanja Sveučilište u Zagrebu, Metalurški fakultet
(2019./2020.) Razvrstavanje i svojstva ljevarskih slitina Sveučilište u Zagrebu, Metalurški fakultet
(2019./2020.) Sekundarna metalurgija i kontinuirano lijevanje Sveučilište u Zagrebu, Metalurški fakultet
(2019./2020.) Sekundarna metalurgija i kontinuirano lijevanje Sveučilište u Zagrebu, Metalurški fakultet
(2019./2020.) Sekundarna metalurgija i kontinuirano lijevanje Sveučilište u Zagrebu, Metalurški fakultet
(2019./2020.) Tehnologija izrade kalupa i jezgara Sveučilište u Zagrebu, Metalurški fakultet
(2019./2020.) Tehnologija lijevanja željeznih metala Sveučilište u Zagrebu, Metalurški fakultet
(2019./2020.) Tehnologija taljenja i kontrola kvalitete taline Sveučilište u Zagrebu, Metalurški fakultet