Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Krešimir
Prezime
Pripužić

Naziv kolegija
(2018./2019.) Diplomski projekt Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva
(2018./2019.) Diplomski projekt Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva
(2018./2019.) Diplomski projekt Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva
(2018./2019.) Diplomski projekt Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva
(2018./2019.) Diplomski rad Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva
(2018./2019.) Diplomski rad Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva
(2018./2019.) Diplomski rad Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva
(2018./2019.) Informacijske mreže Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva
(2018./2019.) Laboratorij telekomunikacija i informatike 1 Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva
(2018./2019.) Objektno orijentirano programiranje Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva
(2018./2019.) Objektno orijentirano programiranje Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva
(2018./2019.) Projekt iz programske potpore Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva
(2018./2019.) Projekt iz programske potpore Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva
(2018./2019.) Projekt iz programske potpore Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva
(2018./2019.) Projekt iz programske potpore Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva
(2018./2019.) Raspodijeljena obrada velike količine podataka Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva
(2018./2019.) Raspodijeljeni sustavi Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva
(2018./2019.) Razvoj usluga i aplikacija za operacijski sustav Android Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva
(2018./2019.) Umrežavanje sadržaja Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva
(2018./2019.) Završni rad Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva
(2018./2019.) Završni rad Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva
(2018./2019.) Završni rad Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva