Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Drena
Prezime
Trkulja-Petković

Naziv kolegija
(2019./2020.) Društveno zabavne igre Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Društveno zabavne igre Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Kineziološka rekreacija Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Kineziološka rekreacija Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Metodika kineziološke rekreacije u slobodno vrijeme I Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Metodika kineziološke rekreacije u turizmu Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Metodika sportske rekreacije u slobodno vrijeme I Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Metodika sportske rekreacije u turizmu I Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Metodika sportske rekreacije u turizmu II Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Modeliranje sportsko-rekreacijskih aktivnosti na otvorenom Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Planinarstvo Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Planinarstvo Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Planinarstvo i sportsko rekreacijski programi u prirodi Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Primijenjena istraživanja u sportskoj rekreaciji Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Programiranje i vrednovanje sportske rekreacije u turizmu Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Programiranje u kineziološkoj rekreaciji Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Sportska rekreacija I Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Sportska rekreacija II Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Sportsko-rekreacijski programi u prirodi Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Sportsko-rekreacijski programi u prirodi Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Sportsko-rekreacijski programi u prirodi Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Stručno-trenerska praksa u sportskoj rekreaciji I Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Stručno-trenerska praksa u sportskoj rekreaciji II Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Stručno-trenerska praksa u sportskoj rekreaciji II Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Stručno-trenerska praksa u sportskoj rekreaciji III Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Stručno-trenerska praksa u sportskoj rekreaciji IV Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Zdravstveno-preventivni programi u turizmu Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet