Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Drena
Prezime
Trkulja-Petković

Naziv kolegija
(2018./2019.) Društveno zabavne igre Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Društveno zabavne igre Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Kineziološka rekreacija Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Kineziološka rekreacija Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Metodika kineziološke rekreacije u slobodno vrijeme I Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Metodika kineziološke rekreacije u turizmu Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Metodika sportske rekreacije u slobodno vrijeme I. Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Metodika sportske rekreacije u turizmu I. Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Metodika sportske rekreacije u turizmu II. Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Modeliranje sportsko-rekreacijskih aktivnosti na otvorenom Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Planinarstvo Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Planinarstvo Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Planinarstvo i sportsko rekreacijski programi u prirodi Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Primijenjena istraživanja u sportskoj rekreaciji Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Programiranje i vrednovanje sportske rekreacije u turizmu Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Programiranje u kineziološkoj rekreaciji Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Sportska rekreacija I. Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Sportska rekreacija II. Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Sportsko-rekreacijski programi u prirodi Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Sportsko-rekreacijski programi u prirodi Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Sportsko-rekreacijski programi u prirodi Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Stručno-trenerska praksa u sportskoj rekreaciji I. Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Stručno-trenerska praksa u sportskoj rekreaciji II. Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Stručno-trenerska praksa u sportskoj rekreaciji II. Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Stručno-trenerska praksa u sportskoj rekreaciji III. Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Stručno-trenerska praksa u sportskoj rekreaciji IV. Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Zdravstveno-preventivni programi u turizmu Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet