Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Damir
Prezime
Šljivac

Naziv kolegija
(2023./2024.) Distribuirana proizvodnja električne energije iz obnovljivih izvora Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek
(2023./2024.) Ekonomika EES Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek
(2023./2024.) Elektrane Sveučilište u Slavonskom Brodu, Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu
(2023./2024.) Elektrane Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek
(2023./2024.) Elektrane Sveučilište u Slavonskom Brodu, Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu
(2023./2024.) Energetska učinkovitost Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek
(2023./2024.) Integracija distribuirane proizvodnje u EES Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek
(2023./2024.) Liberalizacija energetskog tržišta Sveučilište u Slavonskom Brodu, Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu
(2023./2024.) Napredne elektroenergetske mreže Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek
(2023./2024.) Obnovljivi izvori električne energije Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek
(2023./2024.) Obnovljivi izvori energije Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek
(2023./2024.) Obnovljivi izvori energije Sveučilište u Slavonskom Brodu, Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu
(2023./2024.) Obnovljivi izvori energije Sveučilište u Slavonskom Brodu, Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu
(2023./2024.) Obnovljivi izvori energije Sveučilište u Slavonskom Brodu, Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu
(2023./2024.) Osnove energetike i ekologije Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek
(2023./2024.) Osnove energetike i ekologije Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek
(2023./2024.) Osnove energetike i ekologije Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek
(2023./2024.) Osnove energetike i ekologije (razlika) Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek
(2023./2024.) Proizvodnja električne energije Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek
(2023./2024.) Tržište električnom energijom Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek