Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Valentina
Prezime
Kirinić

Naziv kolegija
(2019./2020.) Informacijski sustavi u uredskom poslovanju Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2019./2020.) Križevci - projekt UIUP Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2019./2020.) Kvaliteta i mjerenja u informatici Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2019./2020.) Metode pretraživanja i klasifikacija informacija Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2019./2020.) Metode pretraživanja i klasifikacija informacija Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2019./2020.) Obrada teksta i slike Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2019./2020.) Opće informacije Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2019./2020.) Psihologija razrednog odjeljenja Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2019./2020.) Upravljanje informatizacijom Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2019./2020.) Upravljanje kontinuitetom poslovanja Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2019./2020.) Ured i uredsko poslovanje - Križevci Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2019./2020.) Ured i uredsko poslovanje - Sisak Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2019./2020.) Ured i uredsko poslovanje - Varaždin Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2019./2020.) Ured i uredsko poslovanje - Zabok Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu