Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Valentina
Prezime
Kirinić

Naziv kolegija
(2018./2019.) Informacijski sustavi u uredskom poslovanju Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2018./2019.) Križevci - projekt UIUP Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2018./2019.) Kvaliteta i mjerenja u informatici Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2018./2019.) Metode pretraživanja i klasifikacija informacija Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2018./2019.) Metode pretraživanja i klasifikacija informacija Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2018./2019.) Obrada teksta i slike Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2018./2019.) Psihologija razrednog odjeljenja Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2018./2019.) Upravljanje informatizacijom Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2018./2019.) Ured i uredsko poslovanje Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2018./2019.) Ured i uredsko poslovanje - Križevci Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2018./2019.) Ured i uredsko poslovanje - Sisak Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2018./2019.) Ured i uredsko poslovanje - Varaždin Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2018./2019.) Ured i uredsko poslovanje - Zabok Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu