Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Goran
Prezime
Bubas

Naziv kolegija
(2021./2022.) Business Communication Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2021./2022.) Business Communication - Summer semester Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2021./2022.) Engleski jezik 1 - Varaždin Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2021./2022.) Engleski jezik 1 - Varaždin Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2021./2022.) Engleski jezik u informatičkoj struci Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2021./2022.) Komuniciranje u organizaciji Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2021./2022.) Komuniciranje u organizaciji - Centri Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2021./2022.) Komuniciranje u organizaciji - Centri II Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2021./2022.) Komuniciranje u organizaciji - Sisak Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2021./2022.) Komuniciranje u organizaciji - Varaždin Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2021./2022.) Menadžerska komunikacija i vodstvo Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2021./2022.) Odabrana poglavlja iz instrukcijskog dizajna i mentoriranja u e-obrazovanju Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2021./2022.) Poslovno komuniciranje Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2021./2022.) Poslovno komuniciranje Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2021./2022.) Poslovno komuniciranje - Križevci Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2021./2022.) Poslovno komuniciranje - Križevci Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2021./2022.) Poslovno komuniciranje - Sisak Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2021./2022.) Poslovno komuniciranje - Sisak Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2021./2022.) Poslovno komuniciranje - Varaždin Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2021./2022.) Poslovno komuniciranje - Varaždin Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2021./2022.) Poslovno komuniciranje - Zabok Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2021./2022.) Poslovno komuniciranje - Zabok Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2021./2022.) Računalom posredovana komunikacija Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2021./2022.) Računalom posredovana komunikacija - Križevci Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2021./2022.) Računalom posredovana komunikacija - Sisak Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2021./2022.) Računalom posredovana komunikacija - Varaždin Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2021./2022.) Računalom posredovana komunikacija - Zabok Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu