Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Kristina
Prezime
Detelj

Naziv kolegija
(2019./2020.) Društvene inovacije Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2019./2020.) Ekonomija obrane Sveučilište u Zagrebu, Sveučilište u Zagrebu - Vojni studiji
(2019./2020.) Financije poduzeća Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2019./2020.) Mala i srednja poduzeća u EU Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2019./2020.) Mikroekonomija Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2019./2020.) Osnove ekonomije Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2019./2020.) Osnove ekonomije Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2019./2020.) Osnove poduzetništva Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2019./2020.) Poduzetničke strategije Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2019./2020.) Poduzetnički pothvat Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2019./2020.) Poduzetništvo Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2019./2020.) Poslovno planiranje Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2019./2020.) Poslovno planiranje i projekti Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2019./2020.) Poslovno planiranje i projekti Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2019./2020.) Primijenjena mikroekonomija Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2019./2020.) Socijalno poduzetništvo Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu