Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Kristina
Prezime
Detelj

Naziv kolegija
(2018./2019.) Ekonomija obrane Sveučilište u Zagrebu, Sveučilište u Zagrebu - Vojni studiji
(2018./2019.) Financije poduzeća Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2018./2019.) Mala i srednja poduzeća u EU Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2018./2019.) Mikroekonomija Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2018./2019.) Osnove ekonomije Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2018./2019.) Osnove ekonomije Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2018./2019.) Osnove poduzetništva Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2018./2019.) Poduzetničke strategije Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2018./2019.) Poduzetnički pothvat Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2018./2019.) Poduzetništvo Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2018./2019.) Poslovno planiranje Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2018./2019.) Poslovno planiranje i projekti Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2018./2019.) Poslovno planiranje i projekti Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2018./2019.) Primijenjena mikroekonomija Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2018./2019.) Socijalno poduzetništvo Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu