Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Kristina
Prezime
Detelj

Naziv kolegija
(2020./2021.) Društvene inovacije Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2020./2021.) Financije poduzeća Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2020./2021.) Mala i srednja poduzeća u EU Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2020./2021.) Mikroekonomija Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2020./2021.) Osnove ekonomije Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2020./2021.) Osnove ekonomije Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2020./2021.) Osnove poduzetništva Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2020./2021.) Poduzetničke strategije Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2020./2021.) Poduzetnički pothvat Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2020./2021.) Poduzetništvo Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2020./2021.) Poslovno planiranje Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2020./2021.) Poslovno planiranje i projekti Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2020./2021.) Poslovno planiranje i projekti Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2020./2021.) Primijenjena mikroekonomija Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2020./2021.) Socijalno poduzetništvo Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu