Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Romana
Prezime
Matanovac Vučković

Naziv kolegija
(2019./2020.) Autorsko pravo Sveučilište u Zagrebu, Muzička akademija
(2019./2020.) Autorsko pravo Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet
(2019./2020.) Autorsko pravo Sveučilište u Zagrebu, Sveučilište u Zagrebu - Sveučilišni interdisciplinarni poslijediplomski specijalistički studij Intelektualno vlasništvo
(2019./2020.) Autorsko pravo - Seminar Sveučilište u Zagrebu, Sveučilište u Zagrebu - Sveučilišni interdisciplinarni poslijediplomski specijalistički studij Intelektualno vlasništvo
(2019./2020.) Društvenopravni aspekti glazbe Sveučilište u Zagrebu, Muzička akademija
(2019./2020.) Europsko privatno pravo Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet
(2019./2020.) Foundations of European Private Law Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet
(2019./2020.) Građansko pravo II: stvarno i nasljedno pravo Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet
(2019./2020.) Građansko pravo I: opći dio i obvezno pravo Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet
(2019./2020.) Građansko pravo I: opći dio i obvezno pravo - seminar Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet
(2019./2020.) Građansko pravo I: opći dio i obvezno pravo - seminar Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet
(2019./2020.) Građansko pravo I: opći dio i obvezno pravo - seminar Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet
(2019./2020.) Građansko pravo - vježbe Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet
(2019./2020.) Osnove europskog privatnog prava Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet
(2019./2020.) Osnove građanskog prava Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet
(2019./2020.) Pravna zaštita izuma Sveučilište u Zagrebu, Sveučilište u Zagrebu - Sveučilišni interdisciplinarni poslijediplomski specijalistički studij Intelektualno vlasništvo
(2019./2020.) Pravna zaštita izuma - seminar Sveučilište u Zagrebu, Sveučilište u Zagrebu - Sveučilišni interdisciplinarni poslijediplomski specijalistički studij Intelektualno vlasništvo
(2019./2020.) Pravo industrijskog vlasništva Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet
(2019./2020.) Pravo žiga, industrijskog dizajna i drugih oznaka razlikovanja Sveučilište u Zagrebu, Sveučilište u Zagrebu - Sveučilišni interdisciplinarni poslijediplomski specijalistički studij Intelektualno vlasništvo
(2019./2020.) Pravo žiga, industrijskog dizajna i drugih oznaka razlikovanja – seminar Sveučilište u Zagrebu, Sveučilište u Zagrebu - Sveučilišni interdisciplinarni poslijediplomski specijalistički studij Intelektualno vlasništvo
(2019./2020.) Uvod u građansko pravo Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet