Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Dragan
Prezime
Čišić

Naziv kolegija
(2020./2021.) Elektroničko gospodarstvo Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet
(2020./2021.) Elektroničko gospodarstvo Sveučilište u Rijeci, Odjel za informatiku
(2020./2021.) Elektroničko gospodarstvo Sveučilište u Rijeci, Odjel za informatiku
(2020./2021.) Elektroničko poslovanje Sveučilište u Rijeci, Pomorski fakultet
(2020./2021.) Inženjerska logistika Sveučilište u Rijeci, Pomorski fakultet
(2020./2021.) Inženjerska logistika Sveučilište u Rijeci, Pomorski fakultet
(2020./2021.) Inženjerska logistika Sveučilište u Rijeci, Pomorski fakultet
(2020./2021.) Logistika Sveučilište u Rijeci, Odjel za informatiku
(2020./2021.) Logistika u prometu Sveučilište u Rijeci, Pomorski fakultet
(2020./2021.) Logistika u prometu Sveučilište u Rijeci, Pomorski fakultet
(2020./2021.) Logistika u prometu Sveučilište u Rijeci, Pomorski fakultet
(2020./2021.) Logistika u prometu Sveučilište u Rijeci, Pomorski fakultet
(2020./2021.) Logistika u prometu Sveučilište u Rijeci, Pomorski fakultet
(2020./2021.) Poslovni informacijski sustavi Sveučilište u Rijeci, Pomorski fakultet
(2020./2021.) Poslovni informacijski sustavi Sveučilište u Rijeci, Pomorski fakultet
(2020./2021.) Poslovni informacijski sustavi Sveučilište u Rijeci, Pomorski fakultet
(2020./2021.) Poslovni informacijski sustavi Sveučilište u Rijeci, Pomorski fakultet
(2020./2021.) Upravljanje dobavnim lancem Sveučilište u Rijeci, Pomorski fakultet
(2020./2021.) Upravljanje dobavnim lancem Sveučilište u Rijeci, Pomorski fakultet
(2020./2021.) Upravljanje dobavnim lancem Sveučilište u Rijeci, Pomorski fakultet
(2020./2021.) Upravljanje dobavnim lancem Sveučilište u Rijeci, Pomorski fakultet
(2020./2021.) Upravljanje dobavnim lancem Sveučilište u Rijeci, Pomorski fakultet
(2020./2021.) Upravljanje dobavnim lancem Sveučilište u Rijeci, Pomorski fakultet