Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Renata
Prezime
Mekovec

Naziv kolegija
(2023./2024.) Digitalni ured Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2023./2024.) Digitalni ured – CENTRI Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2023./2024.) Informacijski sustavi u uredskom poslovanju Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2023./2024.) Informacijski sustavi u uredskom poslovanju Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2023./2024.) Križevci - projekt UIUP Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2023./2024.) Odgovornost, inkluzija i održivost Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2023./2024.) Pravo, upravljanje i ljudska prava u umreženom društvu Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2023./2024.) Privatnost i osobni podaci Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2023./2024.) Studij MPS Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2023./2024.) Upravljanje informatičkim uslugama Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2023./2024.) Upravljanje informatičkim uslugama Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2023./2024.) Upravljanje informatičkim uslugama_backup Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2023./2024.) Upravljanje sustavom informacijske sigurnosti Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2023./2024.) Ured i uredsko poslovanje - Varaždin Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2023./2024.) Ured i uredsko poslovanje – Križevci Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2023./2024.) Ured i uredsko poslovanje – Sisak Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2023./2024.) Ured i uredsko poslovanje – Zabok Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2023./2024.) USIRIS – Informacije Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2023./2024.) USRIS 2022 Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2023./2024.) Zaštita osobnih podataka Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu