Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Damir
Prezime
Dobrinić

Naziv kolegija
(2023./2024.) Digitalni marketing Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2023./2024.) Digitalni marketing Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2023./2024.) Internetski marketing Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2023./2024.) Marketing Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2023./2024.) Marketing Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2023./2024.) Marketing Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2023./2024.) Marketing - Centri Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2023./2024.) Marketinško upravljanje bazama podataka Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2023./2024.) Metamodeliranje Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2023./2024.) Osnove ekonomije Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2023./2024.) Upravljanje odnosima s klijentima Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2023./2024.) Upravljanje odnosima s klijentima Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2023./2024.) Upravljanje odnosima s klijentima u digitalnom okruženju Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2023./2024.) Upravljanje odnosima s kupcima Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu