Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Sandro
Prezime
Gerić

Naziv kolegija
(2023./2024.) Customer Relationship Management in Digital Environment Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2023./2024.) Digitalno poslovanje Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2023./2024.) Elektroničko i mobilno poslovanje Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2023./2024.) Elektroničko poslovanje Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2023./2024.) Odabrana poglavlja iz sigurnosti informacijskih sustava Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2023./2024.) Sigurnost informacijskih sustava Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2023./2024.) Sigurnost informacijskih sustava Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
(2023./2024.) Sigurnost informacijskih sustava Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2023./2024.) Sigurnost informacijskih sustava - centri Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2023./2024.) Sigurnost u elektroničkom poslovanju Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2023./2024.) Upravljanje odnosima s klijentima Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2023./2024.) Upravljanje odnosima s klijentima Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2023./2024.) Upravljanje odnosima s klijentima u digitalnom okruženju Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2023./2024.) Upravljanje odnosima s kupcima Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2023./2024.) Upravljanje rizicima u informacijskoj sigurnosti Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2023./2024.) Upravljanje strateškim marketingom Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2023./2024.) USIRIS – Informacije Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2023./2024.) USRIS 2022 Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu