Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Ivan
Prezime
Magdalenić

Naziv kolegija
(2023./2024.) Administracija poslužitelja Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2023./2024.) Arhitektura računalnih sustava Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2023./2024.) Computer Networks Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2023./2024.) Informacijski i računalni sustavi Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2023./2024.) Mreže računala Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2023./2024.) Mreže računala Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2023./2024.) Mreže računala 2 Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2023./2024.) Napredne mreže računala Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2023./2024.) Napredni operacijski sustavi Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2023./2024.) Odabrana poglavlja programskih arhitektura i automatskog programiranja Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2023./2024.) Operacijski sustavi Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2023./2024.) Operacijski sustavi 1 Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2023./2024.) Operacijski sustavi 2 Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2023./2024.) Primijenjena kriptografija i sustavi sigurnosti Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2023./2024.) Programiranje za ugrađene sustave Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2023./2024.) Računalne mreže u poslovanju Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2023./2024.) Računalne mreže u poslovanju Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2023./2024.) Sigurnost operacijskih sustava Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2023./2024.) Sigurnost umreženih računalnih sustava Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2023./2024.) Uvod u operacijske sustave Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2023./2024.) Uvod u operacijske sustave Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu