Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Neven
Prezime
Vrček

Naziv kolegija
(2023./2024.) Analiza i razvoj programa Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2023./2024.) Digitalno poslovanje Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2023./2024.) Elektroničko i mobilno poslovanje Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2023./2024.) Elektroničko poslovanje Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2023./2024.) ERP sustavi Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2023./2024.) Informacijsko društvo - odabrana poglavlja Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2023./2024.) Internet of Things: Embedded Software Development Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2023./2024.) Metodologija informacijskog i programskog inženjerstva Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2023./2024.) Modeliranje poslovnih procesa Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2023./2024.) Modeliranje poslovnih procesa - stari Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2023./2024.) Odabrana poglavlja elektroničkog poslovanja Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2023./2024.) Pravo, upravljanje i ljudska prava u umreženom društvu Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2023./2024.) Procesno servisne arhitekture Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2023./2024.) Razvoj umreženih sustava Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2023./2024.) Sigurnost u elektroničkom poslovanju Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2023./2024.) Software Analysis and Design Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2023./2024.) Stanje i razvoj ERP sustava Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2023./2024.) Strateško planiranje informacijskih sustava Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2023./2024.) Studij MPS Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2023./2024.) Umrežene organizacije Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2023./2024.) Upravljanje strateškim marketingom Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu