Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Dijana
Prezime
Peras

Naziv kolegija
(2023./2024.) Analiza i razvoj programa Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2023./2024.) Development of Applications for Mobile and Smart Devices Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2023./2024.) Informacijski sustavi u uredskom poslovanju Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2023./2024.) Križevci - projekt UIUP Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2023./2024.) Programsko inženjerstvo Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2023./2024.) Programsko inženjerstvo Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2023./2024.) Razvoj aplikacija za mobilne i pametne uređaje Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2023./2024.) Razvoj programskih proizvoda Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2023./2024.) Software Analysis and Design Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2023./2024.) Upravljanje informatičkim uslugama_backup Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2023./2024.) Ured i uredsko poslovanje - Varaždin Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2023./2024.) Ured i uredsko poslovanje – Križevci Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2023./2024.) Ured i uredsko poslovanje – Sisak Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2023./2024.) Ured i uredsko poslovanje – Zabok Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu