Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Sandra
Prezime
Lovrenčić

Naziv kolegija
(2023./2024.) Baze znanja i semantički Web Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2023./2024.) Knowledge Bases and Semantic Web Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2023./2024.) Knowledge management Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2023./2024.) Modeliranje poslovnih pravila Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2023./2024.) Modeliranje poslovnih pravila Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2023./2024.) Napredne formalne metode Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2023./2024.) Odabrana poglavlja upravljanja znanjem Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2023./2024.) Upravljanje znanjem Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2023./2024.) Upravljanje znanjem Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2023./2024.) Upravljanje znanjem - Centri Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2023./2024.) Upravljanje znanjem - Varaždin Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2023./2024.) Upravljanje znanjem - Zabok Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2023./2024.) Uvod u formalne metode Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2023./2024.) Uvod u modeliranje znanja Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2023./2024.) Uvod u upravljanje znanjem Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu