Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Antonela
Prezime
Čižmešija

Naziv kolegija
(2023./2024.) Business Communication Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2023./2024.) Business Communication - Summer semester Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2023./2024.) Digitalna komunikacija i mediji Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2023./2024.) Digitalna komunikacija i mediji - centri Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2023./2024.) Komuniciranje i virtualni timovi u organizaciji Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2023./2024.) Komuniciranje u organizaciji Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2023./2024.) Komuniciranje u organizaciji - Centri Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2023./2024.) Komuniciranje u organizaciji - Centri II Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2023./2024.) Komuniciranje u organizaciji - Sisak Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2023./2024.) Komuniciranje u organizaciji - Varaždin Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2023./2024.) Managerial Communication and Leadership Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2023./2024.) Menadžerska komunikacija i vodstvo Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2023./2024.) Nastavnička potpora u e-učenju Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2023./2024.) Negotiating in International Environment Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2023./2024.) Poslovno komuniciranje Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2023./2024.) Poslovno komuniciranje Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2023./2024.) Poslovno komuniciranje - Križevci Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2023./2024.) Poslovno komuniciranje - Križevci Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2023./2024.) Poslovno komuniciranje - Sisak Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2023./2024.) Poslovno komuniciranje - Sisak Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2023./2024.) Poslovno komuniciranje - Varaždin Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2023./2024.) Poslovno komuniciranje - Varaždin Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2023./2024.) Poslovno komuniciranje - Zabok Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2023./2024.) Poslovno komuniciranje - Zabok Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2023./2024.) Poslovno komuniciranje - Zagreb Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2023./2024.) Pregovaranje u međunarodnom okruženju Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2023./2024.) Računalom posredovana komunikacija Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2023./2024.) Računalom posredovana komunikacija - Križevci Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2023./2024.) Računalom posredovana komunikacija - Sisak Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2023./2024.) Računalom posredovana komunikacija - Varaždin Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2023./2024.) Računalom posredovana komunikacija - Zabok Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2023./2024.) Strategija upravljanja ljudskim potencijalima Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu