Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Marina
Prezime
Klačmer Čalopa

Naziv kolegija
(2023./2024.) Financije poduzeća Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2023./2024.) Financije poduzeća Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2023./2024.) Financijske institucije i tržišta Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2023./2024.) Financijske institucije i tržište kapitala Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2023./2024.) Korporacijsko upravljanje Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2023./2024.) Korporacijsko upravljanje Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2023./2024.) Odabrana poglavlja iz upravljanja organizacijom Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2023./2024.) Osobne financije Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2023./2024.) Poduzetničke financije Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2023./2024.) Poduzetnički pothvat Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2023./2024.) Porezni sustavi Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2023./2024.) Strategija upravljanja ljudskim potencijalima Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2023./2024.) Strategijski menadžment Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2023./2024.) Studij MPS Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2023./2024.) Tržište kapitala Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2023./2024.) Upravljanje institucionalnim investitorima Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2023./2024.) Upravljanje projektnim ciklusom Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu